UNICEF, UNFPA, UN Women ve UNDP'nin Çocukların Cinsel İstismarına Yönelik Yasa Teklifine İlişkin Ortak Açıklaması

21 Kasım 2016

 

ANKARA, 21 Kasım 2016 – UNICEF, UNFPA, UN Women ve UNDP’nin Türkiye temsilcilikleri, 17 Kasım’da gerçekleştirilen yasama oturumu sırasında TBMM’ye sunulan ve çocuk istismarı suçu faillerinin mağdurla evlenmeleri halinde, failin bir çeşit aftan yararlanmasına yol açabilecek yasa teklifi nedeniyle derin bir kaygı duymaktadır. 

Sunulan yasa teklifinin mevcut haliyle kabul edilmesi, Türkiye’nin cinsel istismar ve çocuk evlilikleri ile mücadele gücünü zayıflatabileceği gibi, bu çocuk hakkı ihlallerinin failleri lehine bir cezasızlık algısı oluşması sonucunu doğurabilir. Bununla birlikte, çocukların, cinsel istismarın failiyle evlenmek suretiyle bir kez daha mağdur edilmesi riskini de artırabilir.
 
Türkiye, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin hem de Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin tarafıdır. Çocuk hakları ve bu hakların hayata geçirilmesi konusunda Türkiye’nin geçmiş yıllarda önemli gayret ve kazanımları olmakla birlikte, buna ilişkin hukuki çerçevenin çocuk evlilikleri de dâhil olmak üzere çocukların her türlü cinsel istismar ve sömürüye karşı korumasını garanti altına alacak şekilde geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
 
Çocuklara yönelik her türlü cinsel şiddet suçtur ve mutlaka cezalandırılmalıdır. Bununla birlikte, her durumda çocukların yüksek yararı gözetilmelidir.
 
Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tüm üyelerine, Türkiye’deki kız ve erkek çocukların, çocuk evlilikleri ve diğer zararlı toplumsal uygulamalar da dâhil olmak üzere, her türlü cinsel istismar ve sömürüye karşı daha iyi korunmalarını sağlamak için gerekli tüm adımları atmaları çağrısında bulunuyor, çocuk ve kadın haklarının, özellikle de şiddet, sömürü ve istismara karşı korunma hakkının hayata geçirilmesi konusunda Türkiye Hükümeti ve Kurumlarıyla birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır olduğumuzu da yineliyoruz.
 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF Hakkında

UNICEF, yaptığı her işte tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetmektedir. UNICEF olarak paydaşlarımızla birlikte bu taahhüdümüzü hayata geçirmek için 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararına işler yapmak üzere, çalışmalarımızı özellikle güç durumdaki ve dışlanmış çocuklar üzerinde yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için şu adresi ziyaret edin: www.unicef.org

Bizi Twitterve Facebook üzerinden de takip edin.