UNICEF, Koronavirüs aşısının alımına ve tedarikine öncülük ederek şu ana kadar görülmemiş büyüklükte ve hızda bir operasyona imza atmış olacak

UNICEF, COVAX Girişimi adına koronavirüs aşısı dozlarının alımı, nakliyesi, lojistiği ve depolanması için üreticiler ve ortaklarla birlikte çalışacak

04 Eylül 2020
procurement
UNICEF/UNI325740/Montico

NEW YORK/KOPENHAG, 4 Eylül 2020 –UNICEF, Aşı İttifakı Gavi’nin liderliğini yürüttüğü Koronavirüs Aşısı Küresel Erişim Girişimi (COVAX)’nin küresel aşı planı kapsamında, koronavirüs aşısının alımına ve tedarikine yönelik çalışmaları yönlendiriyor. Bu, belki de dünyanın en büyük ve en hızlı aşı alımı ve tedariki olacak.

Ümit vadeden çeşitli aşı adaylarının bulunmasıyla beraber UNICEF, PAHO Döner Sermayesi ile işbirliği içerisinde, düşük ve düşük-orta gelirli 92 ülkede COVAX Girişimi adına koronavirüs aşısı dozlarının alımına ve tedarikine yönelik çalışmalara öncülük edecek. Söz konusu ülkelerde aşı satın alımları, Gavi COVAX AMC kanalıyla gerçekleştirilecek ve aşıların bir kısmı insani acil durumlar için stoklanacak. Bu kapsamda aşı maliyetini kendi kamu finansmanı bütçelerinden karşılayabilecek 80 yüksek gelirli ülke, COVAX’a katılma niyetlerini dile getirdi. UNICEF söz konusu ülkeler tarafından yapılacak alımları desteklemek üzere satın alma koordinatörü olarak hareket edecek.  

UNICEF, bu çalışmaları DSÖ, Gavi, PAHO, Dünya Bankası, Bill ve Melinda Gates Vakfı ve diğer ortaklarla yakın işbirliği içerisinde yürütecek. COVAX  herkesin gelecekte geliştirilecek koronavirüs aşısına erişim sağlamasını temin etmek amacıyla tüm ülkelere açık.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Bu çalışma, koronavirüs salgınına karşı yürütülen büyük mücadeleyi devam ettirecek. Bu bağlamda hükümetler, üreticiler ve çok taraflı ortaklar da dahil herkes elini taşın altına koyuyor”, dedi ve ekledi “Aşının bulunması için yürütülen ortak çabamızda, aşının ilk dozu üretildiğinde tüm ülkelerin bunlara güvenli, hızlı ve hakkaniyetli bir şekilde erişmesi için UNICEF’in aşı tedariki konusunda sahip olduğu eşsiz gücünden yararlanıyoruz”.

UNICEF, dünyanın en büyük aşı alıcısı olup, yaklaşık 100 ülke adına rutin aşılama ve salgına müdahale amacıyla yıllık olarak 2 milyar dozdan fazla aşı  satın alıyor. UNICEF ayrıca, son yirmi yıl içerisinde hayat kurtaran aşıları 760 milyondan fazla çocuğa ulaştıran ve 13 milyondan fazla ölümü önleyen Aşı İttifakı Gavi’nin de ana satın alma ortağı. UNICEF, piyasayı şekillendiren satın alma konusundaki uzmanlığını kullanarak COVAX Girişimi için koronavirüs aşılarının satın alımı ve tedarikini koordine edecek. Bunun sonucunda, kuruluşun toplam aşı satın alma hacmi 2021 yılında tek başına iki katına çıkarabilir.

UNICEF’in Haziran aynında COVAX Girişimi adına yayımladığı niyet beyanının ardından, 10 ülkede üretim tesisi bulunan 28 üretici, 2023 yılına kadar yıllık koronavirüs aşı üretim planlarını paylaştı. İmalatçıların paylaştığı takvime göre, aşı geliştirme aşamasından üretim aşamasına geçiş hem bilimsel hem de üretim anlamında tarihteki en hızlı geçiş olabilir.

Aşı üreticileri tarafından sunulan bilgileri ve kamuya açık verileri derleyerek bir piyasa araştırması yürüten UNICEF’e göre üreticiler, önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde daha önce hiç görülmemiş miktarlarda aşı üretme konusunda birlikte çalışmaya istekli görünüyor. Ancak, üreticiler, bu derece büyük ölçekli üretimin desteklenmesi için yapılacak yatırımların; diğer unsurların yanı sıra, büyük ölçüde klinik çalışmaların başarısına, imzalanacak ön satın alım anlaşmalarına, finansmanın kesinleşmesine ve düzenleyici mekanizmaların ve tescil mekanizmalarının işlerliğine bağlı olduğunun altını çizdi.

Bu piyasa araştırması aynı zamanda üreticilerin COVAX Girişiminin tasarımına ve hedeflerine gösterdikleri duyarlılığı da ortaya koyuyor. Bu duyarlılık; her gelir seviyesinden ülkede koronavirüs salgınını ortadan kaldırmaya yönelik aşıların, tanı araçlarının ve tedavilerin geliştirilmesini ve hakkaniyetli dağıtımını hızlandırmak üzere geliştirilen, yeni ve çığır açan küresel bir işbirliği olan ACT Accelerator [Koronavirüs Araçlarına Erişimi Hızlandırma] İnisiyatifi‘nin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Atılacak önemli adımlardan biri de, kendi finansmanını sağlayabilen ülkelerin 18 Eylül’e kadar COVAX Girişimine kayıt yaptırmasını sağlamak olacak. Böylelikle COVAX, ön satın alım anlaşmalarından yararlanarak, başlangıçtaki riskli yatırımların üretim kapasitesini arttırabilecek.

DSÖ’nün halihazırda üzerinde çalıştığı COVAX finansman çerçevesi, katılımcı ülkeler adına satın alımı gerçekleştirecek olan UNICEF, PAHO ve diğer kuruluşlara, Girişimin güvence verdiği koronavirüs aşılarını nasıl ve nerede tedarik edecekleri konusunda rehberlik sağlayacak. Ülkelerin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını aşılamasını sağlamak üzere ilk doz için finansman ölçeklendirilmesi yapılacak. Akabinde ise katılımcı ülkelerde koronavirüs hastalığına yakalanma riski yüksek olan kesimlerin aşılanması için gereken aşı dozları temin edilecek.  

UNICEF’in, İttifak’ın son yirmi yılda elde ettiği başarıda kritik bir ortak olduğunu, böylelikle dünya nüfusunun yarısından fazlasına hayat kurtaran aşıları ulaştırabildiklerini dile getiren Gavi CEO’su Dr. Seth Berkley, “Koronavirüs aşılarının güvenli ve hızlı bir şekilde ve benzeri görülmemiş miktarlarda satın alınmasına ve teminine yönelik yürüttüğü küresel çabalarında COVAX, UNICEF’in bu uzmanlığından ve tecrübesinden yararlanarak, dünyanın her neresinde olursa olsun en çok risk altında olan kişileri koruyabilecek. Koronavirüsün bireyler, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkisi de dahil olmak üzere hep birlikte salgının önüne geçebilir, onu yenebiliriz” dedi.

UNICEF, Gavi, DSÖ ve PAHO, ortakları ve ulusal hükümetlerle işbirliği içerisinde ülkelerin aşıya hazırlık durumuna yönelik olarak, aşağıdakileri de içeren kritik hazırlık çalışmasını başlattı:

  • Güvenli enjeksiyon donanımlarının bulunabilirliğini ve aşı soğuk zincir gerekliliklerini planlamak üzere cihaz üreticileriyle çalışma;
  • Aşı politikalarını ve uygun aşılamayı, aşıların saklanmasını ve dağıtımını desteklemek üzere DSÖ ile birlikte rehberlik sağlama ve eğitimler geliştirme;
  • Aşı dozlarının, temin edilir edilmez ülkelere mümkün olduğunca hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması amacıyla nakliye ve lojistik konularında üreticilerle birlikte çalışma;
  • En çok risk altında olanların hedeflenmesive taşıma ve hizmet sunum noktasında depolama da dahil olmak üzere aşının teslimine yönelik planlama konusunda ülkeleri destekleme;
  • İnsanların koronavirüs aşısı hakkında doğru şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak ve güveni arttırmak ve koronavirüs aşısıyla ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak üzere tedbirlerin alınmasını sağlamak için sivil toplumla ve diğer yerel ortaklarla çalışma imkanlarını arttırma.

######

Fotoğraflar, videolar ve üretici arın niyet beyanları için buraya tıklayın.
 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.