UNICEF: Küresel düzeyde kaydedilen ilerlemeye rağmen dünyanın en yoksul kesimlerinde yaşayan milyonlarca çocuk kaderlerine terk ediliyor

‘Çocuklar için İlerleme’raporunda Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden çıkarılan derslerin altı çiziliyor’

23 Haziran 2015
UNICEF: Küresel düzeyde kaydedilen ilerlemeye rağmen dünyanın en yoksul kesimlerinde yaşayan milyonlarca çocuk kaderlerine terk ediliyor
UNICEF

NEW YORK, 23 Haziran 2015– UNICEF yeni 15 yıllık kalkınma programında en dezavantajlı gruplara odaklanılmadığı takdirde uluslararası toplumun milyonlarca çocuğu yüz üstü bırakmış olacağı konusunda uyarıda bulundu.
 
Çocuklara yönelik Binyıl Kalkınma Hedeflerini (BKH) ele alan Çocuklar için İlerleme: Ortalamaların Ötesi adlı son UNICEF raporunda; elde edilen önemli başarılara rağmen fırsat eşitliğinin sağlanamaması nedeniyle milyonlarca çocuğun yoksulluk içinde yaşamaya devam ettiği, beş yaşından önce hayatını kaybettiği, okula gidemediği ve kronik beslenme yetersizliğinden muzdarip olduğu belirtiliyor. 
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake: “BKH, dünyanın çocuklar konusunda büyük ilerleme kaydetmesine yardımcı olmuştur; ancak kaç çocuğu kaderine terk ettiğimizi de görmemizi sağlamıştır. En dezavantajlı çocukların yaşamları ve gelecekleri önemlidir, sadece kendileri için değil; aileleri, içinde bulundukları topluluklar ve toplumun geneli için önemlidir.” 
 
Ülkeler içindeki eşitsizlikler nedeniyle en yoksul ailelerin çocuklarının beşinci yaş günlerini bile göremeden ölme riski iki kat fazladır. Bu çocukların en zengin ailelerin çocuklarına kıyasla asgari okuma becerilerine sahip olma ihtimali çok daha düşüktür. 
 
Bu çocuklara ulaşma konusundaki başarısızlığın devam etmesi çok acı sonuçlar doğurabilir. Öngörülen nüfus artış oranı dikkate alındığında, mevcut ilerleme hızıyla devam edilmesi halinde:
 
· 2030’a kadar beş yaş altı 68 milyon çocuğun daha önlenebilir nedenlerden dolayı yaşamını yitireceği;
· 2030’a kadar yaklaşık 119 milyon çocuğun kronik beslenme yetersizliğinden kaynaklanan hastalıklarla boğuşmaya devam edeceği;
· 2030’a kadar yarım milyar insanın çocuklar için ciddi sağlık risklerine neden olacak şekilde açık alanlarda tuvalet ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalacağı;
· Sahra Altı Afrika’da yaşayan en yoksul ailelerin kız çocuklarının tamamının ortaokulu tamamlaması için yaklaşık 100 yıla daha ihtiyaç olduğu tahmin edilmektedir.
 
Raporda, 1990 yılından bu yana elde edilen kayda değer başarıların da altı çiziliyor:
 
· Beş yaş altı ölüm oranında %50’den fazla düşüş sağlanmış ve bu rakam canlı doğum başına 1000’de 90’dan, 1000’de 43’e gerilemiştir;
·  Beş yaş altı çocuklarda zayıflık ve kronik beslenme yetersizliği görülme oranı sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 41 oranında gerilemiştir;
·  Gebelikte anne ölüm oranında yüzde 45’lik bir düşüş kaydedilmiştir;
·  2.6 milyar insanın daha iyi içme suyu kaynaklarına erişimi sağlanmıştır.
 
UNICEF’in analizlerinde dikkate aldığı göstergelerin yarısından fazlası en yoksul kesimle, en zengin kesim arasındaki uçurumun daraldığına işaret etmektedir:
 
·  Pek çok ülkede, en yoksul ailelerde çocukların hayatta kalma ve okula devam oranlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
·  1990-2013 yılları arasında, gebelikte anne ölüm oranı açısından düşük gelirli ülkelerle yüksek gelirli ülkeler arasındaki fark yarıya inmiş, bu oran 38 kattan 19 kata gerilemiştir.
 
Raporda endişe verici ifadeler de yer alıyor: Kaydedilen ilerlemeye rağmen, her yıl beş yaşını doldurmadan ölen yaklaşık 6 milyon çocuğa, her yıl doğum sırasında hayatını kaybeden 289,000 kadına ve ilkokula gitmeyen 58 milyon çocuğa hala yardım eli uzatılamıyor.
 
UNICEF; Dünya liderleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etmeye hazırlanırken, en dezavantajlı çocukların yeni amaç ve hedeflerin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Verilerin toplanması ve ayrıştırılması süreçlerinde daha iyi bir noktaya gelinmesi, yani BKH kapsamındaki ölçümlerde temel alınan rakamlar gibi ortalama rakamların ötesine geçilmesi en dezavantajlı ve dışlanmış çocukların tespit edilmesini ve bu çocukların hangi bölgelerde yaşadıklarının belirlenmesini kolaylaştırabilir. Yerel düzeydeki sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi daha çok çocuğun hayatta kalmasına ve refaha kavuşmasına yardımcı olabilir. En dezavantajlı çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak akıllı yatırımlar kısa ve orta vadede önemli faydalar sağlayabilir.
 
Anthony Lake, son olarak şunları söyledi: “BKH bugüne kadarki süreçten çıkardığımız dersleri uygulamaya yansıtmamız ve ihtiyaç sahibi çocuklara el uzatmamız için bizlere bir fırsat sunuyor. Bunu başaramazsak bizlere yazıklar olsun. Bugünün çocuklarına daha hakkaniyetli fırsatlar sunmak, yarının eşitsizliklerini azaltmayı ve küresel düzeyde daha fazla ilerleme kaydetmeyi sağlayacaktır.”

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.