UNICEF gelişmekte olan pazarlarda teknoloji start-up firmalarına girişim sermayesi yatırımları yapıyor

15 Kasım 2016
İnovatörler özel bir bilgisayar üzerinde çalışıyor.
UNICEF/UNI130236/Pirozzi
İnovatörler özel bir bilgisayar üzerinde çalışıyor.

 

NEW YORK, 15 Kasım 2016 – UNICEF, bağlanabilirliği artıran araçlar, gerçek zamanlı veri toplama, kimlik teknolojisi ve eğitimin de aralarında bulunduğu açık kaynak teknolojik çözümler alanına yönelik yatırım portföyünü açıkladı.  

UNICEF İnovasyon Fonu ulaşım, kimlik, giyilebilir teknoloji, finans ve kişisel veri gibi alanlarda kaynak çözümü üretmek amacıyla girişim sermayesi yaklaşımını uyguluyor. UNICEF, ilk yatırımlarını duyurmanın yanı sıra teknoloji alanında start-up’lara yönelik ikinci tur uygulamalarını da başlatmış bulunuyor.

UNICEF İnovasyon Bölümü Direktörü Cynthia McCaffrey konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “UNICEF İnovasyon Fonu, BM bünyesinde iş yapmanın yeni bir yoludur; bu çerçevede Silikon Vadisi’nde var olan girişim fonu yaklaşımı UNICEF programlarının uygulandığı ülkelerin ihtiyaçlarıyla birleştirilmiştir. İnovasyon Fonu, UNICEF’in 190 ofisini ve 12 bin personelini kullanarak geleneksel yatırım yollarında gözden kaçırılmış olabilecek şirketlere kaynak sağlanarak desteklenmesinde bize yardımcı olacak. "

"Bu fon bize çocukların yaşamlarını iyileştirmek için teknoloji alanında çözüm modelleri geliştirip açık kaynak ortağı ağımızı genişletmemizi sağlayacak."

Aşağıda belirtilen beş start-up’ı kapsayan ilk yatırım portföyü, 2017 yılında 20 ila 40 şirkete daha yatırım yapmayı amaçlıyor: 

  • Saycel (Nikaragua): kırsal kesimlerde geleneksel enformasyon şebekesi içinde yer almayan topluluklara mobil bağlantı sağlıyor.
  • mPower (Güney Afrika): anne-çocuk sağlığı hizmetlerinde veri toplama ve aktarımını geliştirmek üzere bir dijital kayıt platformu oluşturuyor.
  • 9Needs (Güney Afrika): erken dönem çocuk gelişimi hizmetleri için daha iyi yönetim sistemleri oluşturmak üzere blockchain uygulamasını ve kimlik teknolojisindeki yenilikleri kullanıyor.
  • Yoksullukla Mücadele İnovasyonları Laboratuarı (Pakistan):  anne ve yeni doğan bebeklerin daha iyi bir sağlığa sahip olması amacıyla, bir kısmı okuma yazma bilmeyen babalara ailelerini desteklemelerine yardımcı olacak şekilde basit bir cep telefonundan izlenebilecek hikâyeler ve bilgiler sunuyor.
  • Chatterbox (Kamboçya): UNICEF'in RapidPro platformuna entegre edilerek uygulamanın başta Kamboçya olmak üzere tüm dünyadaki okuryazarlık düzeyi düşük topluluklara ulaşmasını sağlamayı amaçlayan emel bir teknoloji katmanı sunuyor.  

UNICEF İnovasyon Fonu, teknoloji alanındaki start-upları yatırım için başvuruda bulunmaya ve giderek büyüyen açık kaynak çözümleri portföyüne katılmaya davet ediyor. Fondan sağlanacak yatırımlar için başvuruların ikinci turu açıldı. Kimlerin başvurabileceğine ve Niyet Beyanı’nın nasıl sunulacağına ilişkin bilgi edinmek için www.unicefinnovationfund.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Başvurular için son tarih 1 Ocak 2017’dir.

Editörlere notlar:
Portföy projelerinde sağlanan ilerleme http://www.unicefinnovationfund.org/adresinde gerçek zamanda izlenerek ayrıntılarıyla gösterilmektedir.

UNICEF İnovasyon Fonu’ndan yatırım alan şirketler hakkında daha fazla bilgi: 

  • SayCel (Nikaragua): kırsal kesimlerde yaşayan yoksul kesimler için maliyeti düşük, ölçeklendirilebilir iletişim çözümleri sunuyor. Ekip,kırsal bölgelerde cep telefonu ağlarını işletmek için kullanılan düşük maliyetli açık kaynak GSM iletişimini geliştirmek üzerine çalışıyor. İnovasyon Fonu yatırımı SayCel’in Nikaragua’da iletişim çözümlerine erişimi daha fazla bölgelere genişletmesini sağlayacak.
  • mPower Sosyal İşletmeler Ltd (Bangladeş):  İnovasyon Fonu yatırımı, kırsal kesimde görev yapan sağlık çalışanlarının kendi tabletleri üzerinden anne-çocuk sağlığına ilişkin güncel veri toplamalarına imkân sağlayan dijital kayıt AçıkSRP platformunun kapsamının genişletilmesine yardımcı olacak. Veri toplama, vaka yönetimi ve bildirim akışlarını bir araya getiren platform, çocuklar arasında aşılama oranlarını yükseltmede ve kadınlara yönelik doğum öncesi hizmetlerin kapsamını genişletmede sağlıkçılara destek olmayı amaçlıyor.
  • 9Needs Pvt Ltd (Güney Afrika): Güney Afrika’daki erken dönem çocuk gelişimi programlarını dijital açıdan güçlendirecek bir kimlik ve kayıt sistemi geliştirdi.  Sistem, blockchain uygulamasının altyapısını ve akıllı sözleşmeleri kullanarak hâlihazırdaki kayıt, bilgi ve yönetim sistemlerinin daha güçlü hâle getirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
  • Yoksullukla Mücadele Inovasyonları Laboratuarı, Enformasyon Teknolojisi Üniversitesi (Pakistan): babaların, doğum sağlığı alanında daha güvenli kararlar almaları ve hamile anneleri aktif olarak destekleyerek doğuma hazırlamaları için bilgilendirmek ve donanımlarını artırmak amacıyla cep telefonları üzerinden interaktif hikâye anlatımını kullanmaktadır. Arayan kişi sayı tuşlarını kullanarak hamilelik dönemine ve/veya konusuna göre kategorilere ayrılmış çeşitli menüleri, bilgileri ve hikâyeler arasında dolaşabilecektir.
  • Chatterbox Dating Mobile (Kamboçya): Chatterbox, okuryazarlığı düşük düzeylerde olan nüfus kesimlerinin metin halindeki mesajları okumalarına gerek kalmadan içeriğe ulaşabilmelerine olanak tanıyarak UNICEF’in RapidPro yatırımının daha geniş kesimleri kapsamasını sağlayacak bir dizi yazılım aracı geliştiriyor. Bu teknolojinin, RapidPro’nun belleğine dâhil edilmesi planlanıyor. 

Multimedya içeriğini indirmek için:  http://weshare.unicef.org/mediaresources

UNICEF İnovasyon hakkında 

UNICEF İnovasyon, dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı alanlarda çalışan uzmanların bir arada olduğu bir takımdır. Bu takım UNICEF’in çalışmalarına güç katacak teknolojilerin ve uygulamaların belirlenmesi, prototiplerinin çıkarılması ve ölçeğinin genişletilmesi ile görevlendirilmiştir. Tüm dünyada çocukların yaşamını iyileştirecek yenilikler getiriyor ve bunların kapsamını genişletiyoruz. UNICEF’in inovasyon alanındaki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org/innovation ve www.unicefstories.org.

UNICEF İnovasyon’u Twitter üzerinden takip edin

İrtibat Kişileri

Harriet Dwyer
UNICEF Nigeria
Telefon: +234 906 222 2215

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org 
 
Bizi Twitter ve Facebook üzerinden takip edin.