Küresel liderler ve genç savunucular tüm dünyada çocuğa yönelik şiddete son vermeyi amaçlayan yeni bir ortaklık ve fon oluşturdu

UNICEF İyi Niyet Elçisi Liam Neeson’la birlikte gerçekleştirilen yeni Kamu Hizmeti Duyurusu (PSA) şiddete son verilmesine yönelik farkındalık ve hareket yaratmayı amaçlıyor: #ENDviolence

12 Temmuz 2016

 

NEW YORK, 12 Temmuz 2016– Bugün Birleşmiş Milletler'de çocuklar, şiddete son verilmesini kamusal bir öncelik ve kolektif bir sorumluluk haline getirmeyi amaçlayan yeni bir ortaklık ve fon için küresel liderlere katıldı.  Çocuklara Yönelik Şiddete Son  -  Küresel Ortaklık hükümetleri, vakıfları, BM’yi, sivil toplumu, akademiyi, özel sektörü ve gençliği çocuklara yönelik istismar, sömürü, ticaret ve her tür şiddet ve işkenceye son verecek yeni bir küresel hedefin gerçekleşmesi için bir araya getiriyor.
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon etkinlik kapsamında şunları söyledi: "Çocuklara Yönelik Şiddete Son Vermek için Küresel Ortaklık dünyayı harekete geçiriyor, sürdürülebilir Kalkınma için 2030 vizyonunu gerçekleştirmenin daha anlamlı başka bir yolu bulunamazdı.”
 

Dünya liderleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde şiddetin 2030 yılına kadar sona erdirilmesine yönelik büyük hedefler belirlemiştir. Küresel Ortaklık aracılığıyla hükümetler ve kuruluşlar, bu kritik hedefe ulaşılma sürecini hızlandırmak üzere kaynaklarını ve uzmanlıklarını bir araya getirebileceklerdir.
 
Küresel Ortaklık Direktörü Susan Bissell: “Her ülkede, her toplulukta ve her gün çocuklar şiddet mağduru olmakta ve çoğu kez bu şiddet normal, kabul edilebilir bir durum ya da özel bir mesele olarak görülmektedir. Çocuklara yönelik şiddet kaçınılmaz değildir – elbette bunca çocuğun yaşamına ve geleceğine zarar veren statükoya meydan okursak…Her çocuğun şiddet görmeden yaşama hakkı vardır ve hepimiz bu vizyonun gerçekleşmesi için birlikte çalışmalıyız.”
 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri  (CDC) geçtiğimiz yıl dünyanın çeşitli yerlerinde bir milyar çocuğun fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kaldığını bildirmektedir.

Küresel ölçekte alındığında her beş kız çocuktan hemen hemen biri yaşamında en az bir kez cinsel istismara maruz kalmıştır. Her beş dakikada bir, bir çocuk şiddet yüzünden ölmektedir. 

Aynı zamanda Küresel Ortaklık Kurulu kurucu eş başkanı olarak da görev yapan UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in görüşü şöyle: "Çocuklara yönelik şiddet her toplumda görülen bir sorundur. Dolayısıyla, çözümde de ortaklaşılması gerekmektedir. Çocukları şiddetten koruduğumuzda yalnızca bireysel trajedileri önlemiş olmakla kalmayıp aynı zamanda çocukların gelişim ve büyümelerini de desteklemiş oluruz. Bu da, çocukların yaşadıkları toplumların güçlülüğüne ve istikrarına destek anlamına gelir.”
 
Küresel ortaklığı desteklemek üzere Birleşik Krallıkla eşgüdüm halinde çok donörlü bir fon oluşturulmuştur. Birleşik Krallık Hükümeti, WePROTECT Küresel İttifakı ile birlikte Fonu yönlendirmek üzere 40 milyon sterlin tutarında bir katkıda bulunmaktadır. UK’nin sağladığı bu kaynak önümüzdeki 4 yıla yayılarak online çocuk sömürüsüne son verilmesi konusuna odaklanacaktır.
 
Birleşik Krallık İnternet Güvenliği ve Güvenliliği Bakanı Joanna Shields şöyle demektedir: “Online çocuk sömürüsü sınırları aşan küresel bir suçtur ve küresel ölçekte bir yanıt gerektirmektedir. Bu önümle yeni Fon bu korkunç suçun önlenmesine ve dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar çocukların korunmalarına yardımcı olacaktır. Ülkeleri ve kuruluşları bu fondan yararlanmaya; çocuklarımızın online, gündelik yaşamlarında, çatışmaların ve krizin etkilediği yerde maruz kaldıkları şiddeti önleme çalışmalarında Fonu desteklemeye çağırıyorum.”
 
Fonun tanıtım etkinliğinde yer alan İsveç, Meksika, Endonezya ve Tanzanya gibi ülkelerden bakanlar, çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele edecek somut planlar geliştirme taahhüdünde bulundular. Yapılacak işler arasında diğerlerinin yanı sıra şiddeti özendiren davranışlara ve geleneklere karşı mücadele,  okulların ve kurumların tüm çocuklar için güvenli yerler haline getirilmesi ve çocuklar ve şiddete ilişkin veri toplama çalışmalarının güçlendirilmesi yer aldı.
 
Küresel Ortaklık bugün ayrıca çocuklara yönelik şiddetin önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanan yeni stratejiyi içeren INSPIRE paketini de açıkladı. Paket, şu kuruluşların işbirliğinde hazırlandı: Dünya Sağlık Örgütü  (WHO), CDC, Çocuklara Yönelik Şiddete Son, Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO),  ABD Başkanlık AİDS Yardımları Acil Durum Planı (PEPFAR), Kız Çocuklar için Hep Birlikte, UNICEF, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC),  Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Dünya Bankası. On yılların araştırma birikiminden ve bugüne dek sağlanan ilerlemeden hareket eden yeni INSPIRE stratejileri arasında ebeveyn ve bakıcı destek programları, yaşam becerileri eğitimi, yasaların geçirilmesi ve uygulanması ve mağdurlara yönelik hizmetler yer almaktadır.
 
Küresel Ortaklık girişimi UNICEF İyi Niyet elçisi Liam Neeson ile birlikte Liberya ve Filipinler’den uluslararası çocuk ödülü sahiplerinin katılacakları yeni bir PSA ile başlayacak. Şiddetin yol açtığı etkileri çocukların kendi bakış açılarından anlatan PSA ayrıca önemli kişilerin güçlü çağrılarını da içermektedir: İsveç Çocuk, Yaşlılar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Åsa Regnér, Save the Children-İsveç Genel Sekreteri Elisabeth Dahlin, Ericsson Grubu Sürdürebilirlik ve Şirket sorumluluğu Bölümü Başkan Yardımcısı Elaine Weidman-Grunewald ve başkaları. Hepsi hükümetlere, toplumlara, topluluklara ve ailelere çocuklara yönelik şiddete son çağrısı yapmaktadır: #ENDViolence against children (Çocuğa yönelik #şiddeteSONVER). 

Editörlere not: 

Çocuklara Yönelik Şiddete Son Fonu bu yöndeki çalışmaları hızlandıracak programlara finansal destek sağlarken başlarda üç öncelikli alana odaklanacaktır: 

  • Cinsel sömürüye özel önem verilerek online şiddetin önlenmesi
  • Kanıtlara dayalı programların uygulanması için başlarda yol açıcı ülkelerdeki yatırımlara odaklanarak çocukların gündelik yaşamlarındaki şiddetin ele alınması
  • Çatışma ve kriz ortamlarındaki çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi 

Birleşik Krallığın cömert desteği ve WePROTECT Global Alliance to End Online Child Sexual Exploitation ile ortaklık halinde Fon şimdi birinci öncelik alanındaki çalışmalar için proje önerileri beklemektedir: Cinsel sömürüye özel önem verilerek online şiddetin önlenmesi.  Fon bütçesi 250.000 ile 1 milyon dolar arasında olan önerileri 3 farklı dilde alacaktır (İngilizce, Fransızca ve İspanyolca). Başvurular şu adresten online yapılmalıdır: www.end-violence.org.

İrtibat Kişileri

Tamara Kummer
UNICEF Regional Office
Telefon: +962 79 758 8550

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.
Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.