“Erken Çocukluk Eğitiminde (EÇE) Kalite ve Erişimin Arttırılması” Projesi Başlıyor

Proje 30 milyon avro bütçesi ile üç yıl devam edecek ve altı yaşın altındaki 50.000’i aşkın çocuğa destek olacak.

16 Şubat 2021

ANKARA, 16 Şubat 2021 – Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF bugün “Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması” Projesinin tanıtımını yaptılar. Proje 30 milyon avro bütçesi ile üç yıl devam edecek ve altı yaşın altındaki 50.000’i aşkın çocuğa destek olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK: “Çocukların öğrenme becerileri ve ileriye dönük gelişimleri için güçlü zemin teşkil eden çocukluk en önemli ve hassas dönemdir. Bu bağlamda, erken çocukluk eğitimi yarınlara bırakacağımız en büyük mirasımız olan çocuklarımız için kritik öneme sahiptir. Erken çocukluk eğitimi hizmetleri sosyal politika aracı olarak kullanıldığında sosyal adalete olumlu katkı verebilmektedir. Elimizdeki mevcut veriler, erken çocukluk eğitimi kazanımlarının özellikle sosyo-ekonomik durumu zayıf ailelerin çocukları üzerinde görüldüğünü göstermektedir. Sosyo-ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının okula devamlılığını sağlamak üzere verdiğimiz “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)” ve “Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)” gibi desteklerin yanı sıra “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)” aracılığıyla bu çocuklara eğitim araç ve gereçleri de temin etmekteyiz. Bu projenin, çocukların bilişsel gelişimlerinden yetişkinlik döneminde elde edilecek kazanımlara kadar potansiyellerinden tam olarak yararlanmalarına yardımcı olabilecek önemli adımlardan biri olmasını umuyoruz. Tüm bunlar güçlü ve uyumlu aile, mutlu ve üretken birey ve müreffeh bir toplum vizyonumuzu gerçekleştirmemize katkı sağlayan unsurlardır” dedi.

EÇE projesi, tüm çocuklar için erken çocukluk eğitim hizmetlerine erişimin artırılmasını ve okul öncesi eğitimin kalitesinin iyileştirilmesini amaçlıyor. Proje özellikle erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişimi sınırlı olan veya hiç olmayan elverişsiz koşullarda yaşayan altı yaşın altındaki çocuklara ve ailelerine odaklanıyor. Projenin ana hedef grupları arasında öğretmenler, okul müdürleri, aileler ve diğer EÇE hizmet sağlayıcıları yer alıyor; onların kaliteli erken çocukluk hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK; “Bir çocuğun kimliği ve kişiliğinin inşasının temellerinin erken çocukluk döneminde atılmaktadır. Bu nedenle çocukların bilişsel, duygu ve motor gelişimini destekleyen ve yaşam boyu iyi olma hâline katkı sağlayan bir eğitim kademesi olmasından dolayı erken çocukluk eğitimini son derece önemli buluyoruz. Biliyoruz ki erken çocukluk eğitiminde; aile, okul ve çocuğun yakın çevresinin etkileşiminin sağlanması son derece önemlidir” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) açısından erken çocukluk eğitimine yönelik kapsamlı ve kapsayıcı projelerin önem taşıdığını vurgulayan Bakan SELÇUK, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla uygulamaya konulan Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin amacının 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya konulan hedeflerle doğrudan doğruya örtüştüğüne dikkati çekti.

Bakan SELÇUK; "Bu projenin 20 ilde uygulanacağını biliyoruz. Bu 20 il aslında Türkiye'yi de temsil anlamında gayet uygun bir çerçevededir. Yaz anaokulu, gezici öğretmen uygulamaları, çeşitli merkezlerde oyun odalarının kurulması, oyun parklarının kurulması... Bütün bunlar bizim için proje dokümanında yer alan içerikler gibi görünse de her bir oyun parkının, her bir oyun sandığının bir çocuğun hayatını nasıl renklendireceği,  değiştireceği, dönüştüreceği ve onun yüzündeki gülümsemeyi artıracağı düşünülürse aslında bu projenin kendisini de aşan çok daha büyük hayalleri ve hedefleri beraberinde taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülecek olan projenin eğitim hedeflerinize ulaşmada önemli bir basamak olduğunu belirten Bakan SELÇUK, Türkiye’nin 20 farklı ilinde uygulanacak olan 3 yıllık projede; birlikte yol alacakları tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT açıklamasında, “AB içerisinde 4 ve 5 yaşlarındaki çocukların %96’sı erken çocukluk eğitimi alıyor. Bu, bizim için son derece önemli çünkü okul öncesi eğitime ve bakıma yapılan yatırım, çocukların sosyal adaptasyonu açısından çok önemli getiriler sağlıyor. Hayatlarının ilerleyen aşamalarında akademik başarı, sosyal entegrasyon, kişisel gelişim ve istihdam edilebilirlik gibi hususlara temel oluşturuyor. Biz, Türkiye’de daha fazla çocuk erken yaşta kaliteli eğitime erişebilsin diye ortaklarımızla birlikte bu üç yıllık projeyi finanse etmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Proje ayrıca EÇE hizmet tedarikinin güçlendirilmesine yönelik düzenleyici çerçevenin de uygulanmasını sağlayacak. Yürütülen bir yatırım vaka çalışması EÇE planlama, bütçeleme, fon tahsisi ve harcama alanlarında sistem ve kapasite boşluklarına dair kapsamlı bir analiz sunacak. Çalışmanın bulguları, etkili maliyetleme modellerinin geliştirilmesini destekleyecek.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina DE DOMINICIS açıklamasında, “Her çocuk, okul öncesi dönemden itibaren öğrenme hakkına sahiptir. Tüm küçük kız ve erkek çocuklarının bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek güvenli ve kaliteli öğrenme ortamlarına erişmesini sağlamak; sadece çocuklar ve aileleri için değil, aynı zamanda daha eşit ve üretken bir toplum için de kritik önem taşımaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB ve UNICEF arasındaki bu stratejik ortaklık da işte bunu amaçlamaktadır. Her çocuk için erken çocukluk eğitimi!” dedi.

EÇE projesi, Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Erken Çocukluk Eğitiminin önceliklendirilmesi için önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. Proje, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitimin bir parçası haline getirilmesine yönelik süregelen sistem reformu çalışmalarını destekleyecek ve EÇE hizmetlerinin uygulanmasına yönelik yöntemler çerçevesini geliştirecektir.

--------

 

 

 

Daha fazla bilgi için:

  • Sema Hosta, İletişim Bölüm Başkanı, UNICEF Türkiye, +905336228346, shosta@unicef.org

 

 

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.