COVID-19 salgını devam ettiği bugünlerde, zorla yerlerinden edilen çocukların hiç olmadığı kadar desteğe ihtiyacı var

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi tarafından yapılan ortak açıklama

21 Nisan 2020

CENEVRE / NEW YORK, 20 Nisan 2020 – “Dünya çapında milyonlarca çocuk çatışma, şiddet vb. krizler nedeniyle evlerinden uzakta, sınırların ötesine savrulmuş durumda. Buna 12,7 milyon mülteci ve 1,1 milyon sığınmacı da dahil.
“COVID-19 pandemisinin hızlı yayılmasıyla birlikte mülteci çocukların ihtiyaçları da daha akut hale gelmiştir. Bu ihtiyaçlara yanıt vermek çocukların hem bugünkü iyi olma hallerini korumak hem de gelecekte potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak açısından kilit önem taşımaktadır.

“Yerlerinden edilmiş çocuklar; önleme hizmetleri, test, tedavi ve diğer temel hizmetlere en kısıtlı erişime sahip bireyler arasında yer almaktadır. Ayrıca, salgın ve sokağa çıkma kısıtlamalarının, salgından önce dahi istikrarsız olan güvenlik ve eğitim açısından olumsuz sonuçlar yaratması da olasıdır.    

“Dünya genelinde yerlerinden edilmiş pek çok çocuk için okula gitmek, salgından önce de bir güçlük teşkil ediyordu ve hatta bir kısmı için bu, imkansızdı. Okul çağındaki tüm mülteci çocukların yarısından da azı okula kayıtlıydı ve ortaokul seviyesinde her 4 çocuktan 1’i okulu bırakmaktaydı. Salgın nedeniyle daha çok sayıda yerinden edilmiş çocuk uzun bir süre okuldan uzak kalacak ve bir kısmı belki de okula hiç dönmeyecek.

“Okulların kapanmasıyla birlikte bazı çocuklar okulda yedikleri yemeklerden veya okulun sunduğu temiz suya erişimden de mahrum kalmıştır. Aileler daha fazla sosyoekonomik güçlükle karşılaştıkça çocukların ihmal, istismar, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve çocuk yaşta evlilik vb. tehlikelere maruz kalma riski de artmaktadır. Ayrıca virüs, sınırları aşarak korku salmaya devam ederken çocuklar damgalamaya daha fazla maruz kalabilir ve bu, beraberinde önyargıyı da arttırabilir.
“Küresel çapta mülteci çocukların koruma, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişiminin arttırılmasında güçlükle elde edilen kazanımlar salgın nedeniyle kaybedilebilir.

“Bunun olmasına izin veremeyiz. Desteğe ve hassasiyete olan ihtiyacın katlanarak arttığı bu zamanda salgına yönelik müdahaleler, zorla yerinden edilmiş çocukların korunmasına ve esenliklerine yönelik açık taahhütler içermelidir.
“UNHCR ve UNICEF olarak, bu krizde ve sonrasında, mülteci çocuklar, aileleri ve toplumları ile onlara ev sahipliği yapanlar için daha fazlasını ve daha iyisini yapmayı taahhüt ediyoruz.

“Bu taahhüt, ilk etapta belirlediğimiz bir dizi ülkede mülteci çocukların koruma, eğitim, su ve sanitasyon hizmetlerine erişimini arttırmak amacıyla Ocak 2020’de kuruluşlarımız tarafından başlatılan yeni girişimimiz Ortak Eylem Tasarısı ile de uyumludur.”

“Bizler mülteci çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla birlikte çalışmaya söz verdik. Bu kapsamda eğitime erişimi olan mülteci ve okula geri dönen çocukların sayısını iki katına çıkaracağız, temiz, sürdürülebilir ve çevresel açıdan güvenilir su ve hijyen/sanitasyon hizmetlerine erişimlerini sağlayacağız, kaliteli ve çocuk dostu müdahale hizmetleri sunarak koruma risklerini ortadan kaldıracağız ve ulusal sistemlere erişimlerinin önündeki engelleri yok edeceğiz.
“UNHCR ve UNICEF olarak dünya çapında 40’ı aşkın ülkede işbirliği yapıyoruz ve Mültecilere Yönelik Küresel Mutabakat’ta yer alan çocuklara yönelik taahhütlerin gerçekleştirilmesi için birlikte çalışıyoruz. COVID salgını sırasında ve sonrasında tüm mülteci çocuklara mümkün olan en iyi desteği sunmaya devam edeceğiz ve tüm hükümetlerin ve uluslararası toplumun da bu çabalarımızda bize katılması için kendilerine çağrıda bulunuyoruz.

Diğer tüm çocuklar gibi mülteci çocukların da yaşamda adil bir şansa sahip olma ve haklarının tamamından yararlanma hakkı vardır. Yaşamları şiddet, yerinden edilme ve şimdi de bir salgın nedeniyle kesintiye uğramış olsa da, ihtiyaç duydukları desteğe ve hizmetlere adil biçimde erişimleri sağlandığı takdirde, insan onuruna yakışır bir geleceğe sahip olma şansları da artacaktır.”  

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook