COVID-19 ile mücadelede en yoksul ülkeler için borç ertelemesi kritik önem taşıyor

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore tarafından yapılan açıklama

07 Nisan 2020
african children
UNICEF/UN0141603/Ayene

NEW YORK, 7 Nisan 2020 – “COVID-19 eşi benzeri görülmemiş küresel bir ekonomik krize neden olmaktadır. Benzer diğer bütün krizlerde deneyimlediğimiz gibi, bu kriz beraberinde acımasız ve eşit dağılım göstremeyen ekonomik bir yıkım getirmektedir.

“Dünyanın en yoksul ülkelerinde pandeminin yarattığı finansal zorluklar sarsıcı borç yükümlülükleriyle bir araya geldiğinde, bu ülkelerin, hastalığın daha fazla yayılmasını engelleme ve vatandaşlarını koruma kapasitesi azalmaktadır.

“Bu ülkelerde yaşayan ve gelirlerini büyük oranda kaybeden aileler için durum halihazırda oldukça zorken özellikle sosyal izolasyon tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, gıdaya erişimin kısıtlı olduğu, el yıkamak için sabun ve suyun bir lüks sayıldığı ve nitelikli sağlık hizmetlerinin mevcut olmadığı bölgelerde durum daha da kötüleşecektir.

“Çocuklar pandeminin yol açacağı sağlık sorunlarından ilk etapta etkilenmeseler bile, pandemi sona erdikten sonra ortaya çıkacak ekonomik yıkımın etkilerini hissedeceklerdir. Zira 200 milyondan fazla çocuk dış borçları olan veya yüksek düzeyde borçlanma riski olan ülkelerde yaşamaktadır. Hastalığın yayılmasını önlemeye çalışan ülkeler, borç yükü nedeniyle zorlu bir mücadele vereceklerdir.

“Özellikle düşük gelirli ülkeler, sağlık alanında yaşanan bu acil duruma müdahale edebilmek üzere harcamalarını önemli ölçüde arttırmak zorundadır. Bunun yanı sıra, işlerini ve istihdam güvencesini yitirenler için gelir garantisi sağlamak ve şartsız nakit transferleri de dahil mevcut sosyal koruma sistemlerinin kapasitesini arttırmak veya yoksa oluşturmak mecburiyetindedirler.

“Zorunlu ek harcamalar; rutin aşı uygulamaları, anne sağlığı ve çocuk koruma gibi çocuklara yönelik diğer kritik hizmetleri sekteye uğratmamalıdır. Bu önemli zamanda, ülkeler çocuklarının geleceğini korumak için daha fazla harcama yapmak zorundadır.

“UNICEF; Dünya Bankası Başkanı ve IMF Genel Müdürü’nün, hastalığın yayılmasını ve bulaşmasını azaltmak ve daha ileri boyutta bir ekonomik felaketi önleyebilmek amacıyla ihtiyaç sahibi ülkelerin borçlarının ertelenmesine ve yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrılarına yürekten katılmaktadır.”

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in G20’ye yolladığı en son mektubunda ifade ettiği üzere, borçların yeniden yapılandırılmasına öncelik verilmelidir. Buna, 2020’ye kadar faiz ödemeleri için acilen sağlanacak muafiyetler de dahildir. Borç yükünün rahatlatılmasıyla, ülkelerin ekonomik krizin etkisini azaltmak ve COVID-19’u olduğu noktada durdurabilmek için gereken müdahalelerde bulunabilme olanakları artacaktır.”

###
 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.