BM kuruluşları, Kuzey Etiyopya’da baş gösteren kıtlığı önlemek için acil hayat kurtarıcı eylem çağrısında bulunuyor

Tigray'da 350.000’den fazla insan felaketin eşiğinde

14 Haziran 2021
ethiopia
UNICEF/UN0412581/Leul Kinfu

NEW YORK/ROMA, 10 Haziran 2021 – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve UNICEF, kuzey Etiyopya’da ciddi düzeydeki akut gıda güvensizliği için acil eylem çağrısında bulunuyor. Üç kuruluş; Tigray bölgesindeki durumdan özellikle endişe duyuyor. Gıda, geçim yardımı ve diğer hayat kurtarıcı müdahaleler arttırılmazsa, erişim engelleri ortadan kaldırılmazsa ve düşmanlıklar sona erdirilmezse bu bölge kısa sürede kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Eylem çağrısı, bugün yayımlanan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) analysis (Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizi) başlıklı güncel çalışma üzerine yapıldı. IPC; 15 BM kuruluşu, bölgesel kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından oluşan küresel ve çok ortaklı bir girişim. Bu girişim, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme ile ilgili analizler sunuyor ve böylece daha etkili ortak kararlar almayı kolaylaştırıyor. 

Rapora göre, Tigray bölgesinde 350.000’den fazla insan halihazırda felaket riskiyle (IPC Aşama 5) karşı karşıya. Bu, son 10 yılda tek bir ülkede IPC 5 Felaket sınıfında yer alan en yüksek insan sayısı.

Nüfusun yüzde 60’ından fazlası, diğer bir deyişle 5,5 milyonu aşkın sayıda insan, Tigray’da ve komşu Amhara ve Afar bölgelerinde yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği (IPC Aşama 3-5) ile boğuşuyor. Bu insanların 2 milyonu Acil Durum düzeyinde akut gıda güvensizliği (IPC Aşama 4) yaşıyor ve acil önlem alınmazsa hızla açlığa sürüklenebilirler.   

Tigray’da, akut gıda güvensizliğinin Eylül ayında daha ciddi seviyelere ulaşması bekleniyor. Acil ve kesintisiz yardım sağlanamadığı takdirde 400.000’den fazla insanın felaketle (IPC Aşama 5) karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

BM kuruluşları, çatışmaların tırmanması ve insani yardımın önemli ölçüde engellenmesi halinde Tigray’daki kıtlık riskinden özellikle endişe duyuyor. Batı Tigray’daki insanların gıda güvenliği durumuna ilişkin güvenilir ve kapsamlı veri eksikliği de derin endişeye neden oluyor.

FAO Genel Direktörü QU Dongyu, konuyla ilgili açıklamasında, “Kuzey Etiyopya’daki kırsal kesim, çatışmadan en çok etkilenenler arasında. Birçok çiftlik yok edilmiş durumda. Tohumlar ve çiftlik hayvanları gibi üretkenliği sağlayan varlıklar da kaybedildi. Bu toplumların ailelerini beslemelerine yardımcı olmak ve yerel gıda üretimini destekleyerek daha hızlı bir toparlanmanın yolunu açmak zorundayız. Ancak, kıtlığın eşiğindeki insanlara yardım etmede önemli bir rol oynayan kaynak mevcudiyeti ve bunlara erişim sorun olmaya devam ediyor”, dedi. 

WFP Genel Direktörü David Beasley “Tigray’daki personelimiz için acımasız gerçek şu ki, hayat kurtaran gıda ile ulaştığımız her aileye karşın, özellikle kırsal alanlarda ulaşamadığımız çok daha fazla sayıda aile var. İnsani yardım çağrısında bulunduk ama bunlar silahlı gruplar tarafından engellenmeye devam ediyor. Tigray’daki insanların hayati hizmetlere erişimi ve WFP’nin onlara gıda yardımı götürebilmesi, felaketi önlemek için çok önemli. Nerede olurlarsa olsunlar, çaresizce yardıma ihtiyacı olanlara yeterli yardımla ve gecikmeden ulaşmak amacıyla büyük şehirlerin çok ötesine erişim sağlanmalı” dedi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Giderek daha fazla sayıda küçük çocuğun ve bebeğin hastalanmaya başladığını görüyoruz. Kimi bebek ve çocuk ise yetersiz beslenmeden ötürü hayatını kaybetme ihtimaline tehlikeli biçimde daha çok yaklaşıyor. UNICEF, Tigray’daki durum konusunda son derece endişeli. Beslenme, sağlık ve temiz su desteği sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bununla birlikte, müdahalemizin ana bileşenlerinden olan insani yardım ulaştırılamadığı takdirde Tigray’da şu anda erişilemeyen bölgelerde bulunan ve ciddi şekilde yetersiz beslenen tahmini 33.000 çocuk yüksek ölüm riski altında kalacak. Dünya buna izin veremez”. 

Akut gıda güvensizliğinin nedenleri

IPC raporuna göre, Tigray’daki akut gıda güvensizliğinin temel nedeni, çatışmalar. Bu çatışmalar; nüfusun kitlesel olarak yerinden edilmesine, geçim kaynaklarının ve kritik altyapının geniş çaplı tahribatına ve istihdam kaybına yol açıyor. Çatışmalar piyasalara erişimi de sınırlıyor.

Raporda, çatışmalardaki artışın daha fazla insanı evlerini terk etmeye zorlayabileceği ve ailelerin gıda dağıtım noktalarına ya da diğer gıda ve geçim kaynaklarına erişimine engel olabileceği belirtiliyor.

Çatışmalardan etkilenen Tigray, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği (IPC 3 veya üzeri) altında olan 4 milyon insanın (nüfusun yüzde 70’i) yaşadığı en riskli bölge. Tigray’dan çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan komşu Afar ve Amhara’nın sınır bölgelerinde nüfusun yüzde 60’ı ve yüzde 41’i (sırasıyla Afar’da 450.000 ve Amhara’da 1 milyon kişi) yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor.

BM kuruluşları ve ortakları müdahalelerini büyütüyor

Gıda yardımının ve beslenme desteğinin arttırılması ve nüfusun büyük bir bölümüne ulaştırılması bekleniyor, ancak bunun için kesintisiz erişim ve acil finansman çok önemli.

WFP’nin müdahalesi:

 • WFP, Tigray’ın Kuzeybatı ve Güney bölgelerindeki acil durum gıda yardımından sorumlu. Kuruluş, bu operasyonel alanlarda gıda yardımına ihtiyacı olan 2,1 milyon kişiye ulaşmak üzere çalışmalarını genişletiyor. WFP, ilk dağıtımlarda acil gıda yardımı ile 1 milyondan fazla insana ulaşırken, devam etmekte olan ikinci dağıtımda 1,6 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.
 • WFP, ortaklarıyla birlikte Tigray genelinde acil beslenme müdahalelerini arttırıyor ve 70’e yakın ilçeye ulaşmak için müdahalelerinin kapsamını genişletiyor. WFP, Şubat ayından bu yana 47 ilçede çocuklara ve kadınlara acil durum için 355.000 erzak dağıttı.
 • WFP’nin Tigray’da geçim kaynağı sağlayacak hayat kurtarıcı müdahalesini yıl sonuna kadar büyütmeye devam etmesi için 203 milyon ABD dolarına ihtiyacı var.

FAO’nun müdahalesi:

 • İçinde bulunduğumuz ay, tahıl ekim sezonunun bu yıl için sona erdiği ay ve dolayısıyla kritik önem taşıyor. İnsanların yılın kalanında tüketecekleri gıdaya sahip olabilmeleri ve hayvanlarını canlı ve sağlıklı tutabilmeleri için şu anda ekim yapmalarını sağlamak, hayatlarını ve geçim kaynaklarını kurtarmak için kilit önemde.
 • Ekim mevsimi devam ederken FAO, Tigray’daki müdahalesini genişleterek geçen ay yaklaşık 20.000 kişiye tohum ulaştırdı. Önümüzdeki haftalarda 250 bin kişiye tohum dağıtılacak.
 • FAO, kaynakların ve erişimin izin verdiği ölçüde, önümüzdeki altı ay boyunca şu alanlarda faaliyetlerini genişletmeye devam edecek: Tohum ve nakit dağıtımı, hayvan yemi sağlanması, hayvanların aşılanması ve veteriner kliniklerinin rehabilitasyonu. FAO, önümüzdeki altı ay içinde mahsul yetiştirmeleri için 375.000 kişiyi desteklemeyi hedefliyor.
 • FAO’nun önümüzdeki altı ay içinde kuzey Etiyopya’da 1,4 milyon kişiye ulaşması için acilen 30 milyon ABD dolarına ve 2022’nin sonuna kadar planlanan faaliyetler için yaklaşık 77 milyon ABD dolarına ihtiyacı var. Bugüne kadar ise herhangi bir finansman sağlanmadı. 

UNICEF’in müdahalesi:

 • Beslenme konusunda lider BM Kuruluşu olan UNICEF, Tigray’daki beslenme müdahalesini yedi bölgenin tamamına yayıyor ve aşırı zayıf çocukları taramaya ve tedavi etmeye odaklanıyor. Şubat ayından bu yana beş yaşından küçük 250.000 çocuk kilo taramasından geçirilerek 7.000’den fazlasının tedavisine başlandı.
 • UNICEF, Tigray’da 2021’de şiddetli zayıflık nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacak yaklaşık 56.000 çocuktan 33.000’inin gıdaya sınırsız erişim garanti edilmediği takdirde hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor. Sağlık sisteminin yüzde 70’inden fazlasının artık hizmet vermediği mevcut koşullarda bu durum çok fazla sayıda beş yaş altı ölüme yol açabilir. Erişim eksikliği, yetersiz beslenmenin nedenlerini ve ortaya çıkardığı ihtiyaçları daha iyi anlamak üzere yapılan değerlendirmeleri ve anketleri de sistematik olarak engelliyor.
 • UNICEF, Tigray ile komşu Amhara ve Afar’ın etkilenen bölgelerindeki çocuklara kullanıma hazır tedavi edici gıda sağlamak üzere 10,7 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyuyor. Finansman UNICEF ve ortaklarının rutin ilaçları temin etmelerine, aşırı zayıflık konusunda hayat kurtaran tedaviyi genişletmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca önerilen bebek ve küçük çocuk besleme uygulamaları hakkında annelere ve bakım verenlere danışmanlık sağlamalarına destek olacak.  

 

Editörlere not:

“Yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği” terimi, IPC Aşama 3 veya daha yüksek aşamada olan nüfus gruplarını ifade eder. IPC Aşama 3 (Kriz), IPC Aşama 4 (Acil Durum) ve IPC Aşama 5 (Felaket) olarak sınıflandırılan nüfus grupları, hayatların kurtulması ve yaygın ölümlerin önlenmesi, gıda tüketim açıklarının azaltılması ve geçim kaynaklarının korunması için acil desteğe ihtiyaç duyuyor.

Kıtlık riski, öngörülen dönemde bir bölgede Kıtlık görülmesine dair makul olasılığı ifade eder. Yeni bir sınıflandırma değildir ve buna nüfus tahminleri dahil değildir.

 

IPC analizi için bağlantılar:

 • Uyarı sayfası:

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-42/en/

 • IPC Etiyopya Akut Gıda Güvensizliği Özeti: 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Ethiopia_Acute_Food_Insecurity_2021MaySept_national.pdf

 • IPC Etiyopya Anlık Görünümü: 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Ethiopia_Acute_Food_Insecurity_2021MaySept_Snapshot.pdf

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.