Çatışma bölgelerinde yaşayan her dört çocuktan biri okula gitmiyor

UNICEF tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, çatışmalardan etkilenen 22 ülkedeki kriz bölgelerinde yaşayan yaklaşık 24 milyon çocuk okula gidemiyor.

12 Ocak 2016
UNICEF
UNICEF/UN06847/Al Shami

 

NEW YORK, 12 Ocak 2016 – Yapılan analize göre, bu bölgelerde yaşayan ve yaş grubu olarak ilköğretim ve ortaöğretimin ilk kademesinde (genellikle 6 ile 15 yaş arası) bulunan 109,2 milyon çocuğun dörtte biri eğitim alamıyor.
 
Güney Sudan, okula gitmeyen çocuk oranının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor. Burada yaşça ilköğretim ve ortaöğretimin ilk kademesinde olması gereken çocukların yarısından fazlası (%51) eğitim alamıyor.

Okula gidemeyen çocukların oranında Nijer %47 ile ikinci sırada yer alırken, hemen ardından Sudan (%41) ve Afganistan (%40) geliyor. 

UNICEF Eğitim Bölümü Başkanı Jo Bourne konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çatışmaların etkilediği ülkelerde yaşayan çocuklar evlerini, aile üyelerini, güvenliklerini ve yaşamın normal akışını yitirmiş durumdadır. Bugün, en temel okuma ve yazma becerilerini bile edinemeyen bu çocuklar geleceklerini de kaybetme, yetişkinlik dönemlerinde ekonomilerine ve toplumlarına katkıda bulunma fırsatını da kaçırma riskiyle karşı karşıyadır.”
 
Çatışmaların etkilediği ülkelerde çocuklara ilişkin veri toplanmasının son derece güç olması sebebi ile burada verilen rakamların tek başına ortadaki sorunun kapsam ve derinliğini yansıtması mümkün olmayabilir.
 
UNICEF’in konuyla ilgili en büyük kaygısı; olağanüstü durumlarda eğitime öncelik tanınmadıkça çatışmalı ortamlarda yaşayan çocuklar ülkelerine ve ekonomilerine katkıda bulunmaları açısından gerekli becerileri edinemeden büyüyecek, bu da milyonlarca çocuğun ve ailelerinin içinde bulundukları esasen çok güç durumu daha da ağırlaştıracak olmasıdır. İnsani yardım çağrıları söz konusu olduğunda eğitim en az ödenek ayrılan alanlardan biri olma durumunu sürdürmektedir. Örneğin UNICEF’in Güney Sudanlı mültecilere hizmet verdiği Uganda’da eğitim %89 oranında finansman açığıyla karşı karşıyadır.
 
Jo Bourne açıklamasına şöyle devam etti: "Okul, çocukları çatışmalar sona erdikten sonra ülkelerini yeniden inşa etmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatır; kısa dönemde ise yaşadıkları travmanın üstesinden gelebilmeleri açısından gerekli istikrarı ve yapılanmayı sağlar. Okullar ayrıca çocukları çevrelerindeki travma ve fiziksel tehlikelere karşı da korur. Okula gitmeyen çocuklar istismar, sömürü ve silahlı gruplara alınma gibi tehlikelere daha açıktır.”
 
İstikrarsızlık ve şiddetin egemen olduğu ortamlarda okullar birer öğrenme yeri olmanın ötesinde bir anlam kazanır. UNICEF, çocukların yaşamlarının yeniden normale dönmesini sağlamak üzere öğrenip oyun oynayabilecekleri güvenli ortamlar oluşturmak için çalışmaktadır.
 
Bu çabalara rağmen, güvenlikle ilgili kısıtlamalar ve finansman açıkları, çatışmalı ortamlarda eğitimi ve eğitim materyallerinin dağıtımını olumsuz biçimde etkilemektedir.

İlgili fotoğraf ve videoları indirmek için: http://uni.cf/1OR99qX

İrtibat Kişileri

Georgina Thompson
UNICEF New York
Telefon: + 1 917 238 1559

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımızı, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.