Bağışıklama

Aşı hayat kurtaran ve sayısız çocuğu hastalık ve sakatlıktan koruyan, dünya üzerindeki en uygun maliyetli halk sağlığı müdahalelerinden biridir.

Aşı hayat kurtaran ve sayısız çocuğu hastalık ve sakatlıktan koruyan, dünya üzerindeki en uygun maliyetli halk sağlığı müdahalelerinden biridir.
UNICEF/UN065768/Al-Issa

Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı sayesinde, bağışıklama hizmetlerinin kapsamı ve bağışıklama oranları büyük ölçüde arttırılmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’ye gelen mülteci çocuklar, menşe ülkelerinde aşılama sisteminin çökmesi nedeniyle, çok sayıda aşı dönemini kaçırmıştır. Türkiye’ye yerleştikten sonra da mevcut aşılama programlarına erişimlerindeki güçlükler nedeniyle bu çocukların bazı aşıları hâlen eksiktir.  

UNICEF Türkiye Temsilciliği 2017 yılında, tüm mülteci ve göçmen çocuklara yönelik aşı kampanyalarının uygulanması için Sağlık Bakanlığı ile yakın bir işbirliği içinde çalışmıştır.

Bu aşı kampanyaları; çocukları çocuk felci, heamophilus influenza tip b, difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve Hepatit B de dâhil olmak üzere bir dizi bulaşıcı hastalıktan korumayı amaçlamaktadır. Mülteci nüfusunun yoğun bulunduğu illere odaklanan bu kampanyalar kapsamında, tüm illerde yaşayan mülteci ve göçmen çocuklara ulaşılarak bilgileri Sağlık Bilgisi Sistemine kaydedilmiştir.  

Immunization is one of the world’s most cost-effective public health interventions, saving millions of lives and protecting countless children from illness and disability.
UNICEF/Rich

UNICEF; Sağlık Bakanlığı ile birlikte, Türkiye’de mülteciler için yürütülen sağlık müdahalesinin kapsamını bağışıklama programının da ötesine taşıyarak Suriyeli sağlık hizmeti sağlayıcıların kapasitesini geliştirmek ve desteklemek için çalışmalar yapmaktadır. UNICEF; Sağlık Bakanlığı tarafından açılan ve Suriyeli sağlık personellerinin hizmet verdiği Göçmen Sağlık Merkezleri’nin lojistik kapasitesinin güçlendirilmesi ve aşı soğuk zincir uygulamasının kapsamının arttırılması için Sağlık Bakanlığı’na destek sağlamaktadır.    

İlgili yayınlar