Şartlı Eğitim Yardımı Programı (Ş.E.Y)

Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın Surieyli ve Diğer Mültecilere Yaygınlaştırılması

The extension of the Conditional Cash Transfer for Education (CCTE) programme - a national programme for disadvantaged Turkish children - was extended to refugee children in 2017

EĞİTİMİ SEÇİYORUM 

 

Küresel düzeyde, şartlı eğitim yardımları, okullaşma oranlarını arttırmak ve çocukların okula düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla yaygın bir şekilde kullanılan sosyal politika araçlarıdır.  Bu programlar kapsamında, çocukların okula düzenli olarak devam etmesi şartını yerine getiren ailelere nakit yardım sağlanır.  Yardım tutarı, öğrencinin yaşına, cinsiyetine ve devam ettiği sınıfa göre değişir.  

Türkiye; Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programını, 2003 yılından beri başarılı bir şekilde uyguluyor. 15 yıldan uzun bir süre içinde, milyonlarca aile ve çocuk, Ulusal ŞEY programından faydalandı. 2017 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay ve UNICEF arasında işbirliği ile, Ulusal ŞEY Programı Türkiye’de geçici/uluslararası koruma altında olan ve okul çağındaki mülteci çocukları içerecek şekilde genişletildi.  Program; Avrupa Birliği, Norveç ve ABD tarafından finanse edilmektedir.  

Ulusal ŞEY Programı’ndan faydalanan Türk çocuklarına yönelik program kapsamında yer alan uygunluk şartları ve yardım tutarları; Mültecilere yönelik ŞEY Programı’ndan faydalanan Suriyeli mültecilere ve diğer mültecilere de uygulanıyor. Bu program kapsamında, daha önceki okul aylarında, çocukları eğitimlerine düzenli olarak (en az yüzde 80) devam eden yararlanıcı ailelere Kızılay Kart aracılığıyla iki ayda bir nakit yardım sağlanır. 

Türkiye’deki devlet okulları,  geçici eğitim merkezleri ve hızlandırılmış eğitim programlarına  kayıtlı olan tüm öğrenciler; programa başvurabilirler.   

 

The extension of the Conditional Cash Transfer for Education (CCTE) programme - a national programme for disadvantaged Turkish children - was extended to refugee children in 2017
UNICEF/Rich

Mültecilere yönelik ŞEY Programı’nın nakit bileşeni ve çocuk koruma bileşeni olmak üzere 2 bileşeni vardır. Nakit bileşeni vasıtasıyla, program; mülteci çocukların eğitiminin önündeki temel engellerden biri olan maddi güçlükleri hafifletmeyi amaçlar.  Bu bileşen, tüm illerde uygulanır. Çocuk koruma bileşeni kapsamında ise, yeterli devam düzeyini sağlayamadıkları (bir ayda 4 gün ya da daha fazla devamsızlık yaptıkları) için şartlı eğitim yardımı kesilen çocukların ailelerine çocuk koruma hizmetleri sağlanır. Türk Kızılay vaka çalışanları tarafından çocuklar ve ailelerine ulaşılarak bir risk değerlendirmesi yapılır ve gerektiği takdirde, çocuklar ve aileler ilgili destek ve koruma hizmetlere yönlendirilir. ŞEY Programı’nın çocuk koruma bileşeni, en çok sayıda mültecinin bulunduğu 15 ilde uygulanıyor ve sosyo-ekonomik dezavantajlılıkla yakından ilişkili olan çocuk koruma risklerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Şartlı Eğitim Yardımı Programı (Ş.E.Y)
UNICEF/Rich

Okul dışı çocukların örgün eğitim programlarına geçiş yapmasına olanak sağlayan  Hızlandırılmış Eğitim Programı’na (HEP) kayıtlı olan çocuklar da gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde ŞEY Programı’ndan yararlanabiliyor.  

Hikaye ve makaleler