Örgün eğitim

Her çocuk için eğitime erişim

For every child, access to education
UNICEF/Rich

Türkiye’de kız ve erkek öğrenciler arasında en düşük okula devam oranı ortaöğretim seviyesindedir. Ortaöğretim öğrencilerinin okula devamsızlık ve okulu terk riskini önlemek amacıyla güç durumdaki ailelere mensup 9. sınıf öğrencilerine yönelik Okula Uyum Programı gözden geçirildi ve içeriği geliştirildi. Bu program, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitim ve imam hatip liseleri de dâhil olmak üzere tüm ortaöğretim kurumlarında uygulandı ve önümüzdeki yıllarda da uygulanmaya devam edecektir.

UNICEF, Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde öğretmenlerin (hem Suriyeli gönüllü eğitim personeli, hem de Türk öğretmenler) mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, eğitim ortamlarının kalitesini ve sayısını arttırarak ve öğrencilere temel eğitim materyallerine erişim desteği vererek Suriyeli öğrencilerin de örgün eğitim imkânlarına erişimini kolaylaştırmaktadır.

Küçük yaştaki öğrencilere yönelik eğitim alanlarının sayısını arttırmak amacıyla hem Erken Çocukluk Eğitimi için konteyner sınıflar hem de bu sınıflarda kullanılacak mobilya ve eğitim malzemeleri temin edilmiştir. Mülteci çocukların da eğitim almaya başlaması nedeniyle sınıfların artan bakım masraflarını karşılamak için maddi destek de verilmiştir.

UNICEF, Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Türkiye genelinde mülteci çocuklar ile güç durumdaki Türk çocuklarına okul setleri (okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri) dağıtılması çalışmalarına destek verdi. Ailelerin okul masraflarını azaltmak maksadıyla MEB ile işbirliği içerisinde hareket eden UNICEF, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 800.000 (okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan) okul seti dağıtılmıştır.

Suriyeli Gönüllü Eğitim Personeline aylık teşvik ödemeleri yaparak mülteci çocukların ihtiyacına uygun eğitim hizmetleri sağlanmasına destek verilmektedir.

 

İlgili videolar

Videoya sayfasında bağlan
UNICEF
UNICEF, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu gibi cömert bağışçılarından aldığı destekle, öğretmenlere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere aylık teşvik ödemeleri yapmaktadır. Öğretmen Teşvik Programı, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı ve PTT işbirliğinde yürütülmektedir.
Videoya sayfasında bağlan
UNICEF
Türkiye’nin 25 ilinde, 800,000 okul çantası ve kırtasiye malzemesi en dezavantajlı Türk ve mülteci çocukların eğitimine destek vermek için dağıtıldı