Çocuklar için adalet

UNICEF Türkiye'de, kanunla bir şekilde ilişki halinde olan; mağdur, tanık veya suça sürüklenen çocukların korunmasını sağlamak için çalışmaktadır.

UNICEF in Turkey works to ensure that every child who come in contact with the law as victim, witness or perpetrator is adequately protected.

Her yıl Türkiye’de 300.000’i aşkın çocuk, bir suç işlediği iddiasıyla veya suç mağduru ya da tanığı olarak adalet sistemiyle karşı karşıya gelmektedir.

Hukuki süreçlerin içerdiği karmaşık prosedürler çoğu zaman adalet sistemiyle karşı karşıya gelen çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmekte ve çocuklar da zaman zaman bu süreç içerisinde seslerini duyurmak konusunda zorluklarla karşılaşabilmektedir.   

Bunun yanında, mülteciler gibi ötekileştirilme riskiyle karşı karşıya olan çocuklar, genellikle hakları hakkında daha az bilgi edinirler ve bu da haklarını korumaları noktasında karşılarına ek zorlukların çıkmasına neden olur.

Dahası, çocuklar üzerindeki kanıtlanmış olumsuz etkilerine ve sadece ‘son çare’ olarak başvurulması gereken bir yöntem olmasına rağmen, her yıl binlerce çocuk özgürlüğünden yoksun bırakılmakta ve hapsedilmektedir.

Resmi kurumlara yansımayan şiddet vakaları ve hak ihlalleri de göz önünde bulundurulduğunda, adalete erişime ihtiyacı bulunan çocuklara ayrı bir özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bu sayede, bu tür ihlaller daha iyi takip edilebilir, resmi kurumlara iletilebilir, adalet sistemleri çocuklara daha iyi hizmet sunabilir ve neticede onları daha iyi koruyabilir. UNICEF aynı zamanda, kanunla ilişki halindeki mülteci ve göçmen çocuklara yönelik müdahale süreçlerinin iyileştirilmesine ve mülteci ve göçmen çocukların hakları konusunda bilinçlendirilmesi konusunda da özel çalışmalar yürütmektedir.

UNICEF in Turkey works to ensure that every child who come in contact with the law as victim, witness or perpetrator is adequately protected.
UNICEF

UNICEF Türkiye'de, adalet sistemini ve bağımsız izleme mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, adli kurumlar, bağımsız insan hakları kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekte ve böylece, çocukların adalete erişimhakkının eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini hedeflemektedir.

UNICEF, bu alanda özellikle aşağıdaki alanlara yoğunlaşmaktadır:

  • Adalet sistemiyle karşı karşıya kalan mağdur, tanık ve sanık çocuklar için çocuk dostu ve çocuğa duyarlı hukuki usûlleri güçlendirmek.
  • Kanunla ilişki halindeki çocukların ikincil örselenmeden korunması için çocuk dostu adli görüşme odalarının kurmasında Adalet Bakanlığına destek olmak.
  • Adalet sistemlerinin çocuklara daha iyi hizmet sunması ve onları daha iyi koruması için kolluk kuvvetlerinin ve adli mercilerin kapasitesini geliştirmek.
  • Başta denetimli serbestlik olmak üzere, alıkonma ve hapis cezasına alternatif tedbirlerin kalitesinin ve uygulanma alanının arttırılmasına yönelik savunu faaliyetleri yürütmek ve özgürlükten yoksun bırakmaya yönelik tedbirlerin son çare olarak ve mümkün mertebe en kısa süre için uygulanmasını sağlamak.
  • Kamu Denetçiliği Kurumu’nun topluma erişim ve teknik kapasitesini arttırmak yoluyla çocukların ve ailelerinin çocuğa duyarlı çözüm mekanizmalarına erişimlerini sağlamak.
  • Sivil toplum örgütlerini çocuk hakları ihlallerini daha etkili biçimde izlemeleri, bildirmeleri ve bu alanda savunu faaliyetleri yürütmeleri için desteklemek ve bu örgütlerin, ilgili kurumlarla düzenli diyalog kurmasına yardımcı olmak.
  • Kanunla ilişki halindeki mülteci ve göçmen çocukları korumak ve mülteci ve göçmen hakları ile ilgili farkındalığı arttırmak.