Çocuk Koruma

UNICEF, mülteci, göçmen ve en güç durumdaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocukların şiddetin, istismarın ve sömürünün her türlüsüne karşı korunması için ulusal çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesini desteklemektedir.

child protection/çocuk koruma
UNICEF/UN0266993/Watad

Durum

Kaydedilen ilerlemelere rağmen başta en dezavantajlı gruplara mensup çocuklar olmak üzere Türkiye’de hâlen çok sayıda çocuk şiddete, ihmale, istismara ve sömürüye karşı savunmasız durumdadır.

Son yıllarda yaşanan yoğun mülteci akını ulusal çocuk koruma sistemlerine ağır bir yük getirmiş ve bu durum hem devlet kurumlarının hem de sivil toplum kuruluşlarının çocuk koruma riskleri ile hak ihlallerini önleme ve bunlara müdahale etme kapasitelerini zorlayan sonuçlara yol açmıştır.

Mülteci çocukların;  ailelerinden ayrılma, ihmal, istismar, şiddet, sömürü, psikolojik rahatsızlıklar, dışlanma, ayrımcılık, insan kaçakçılığı ve çocuk yaşta evlilik gibi çocuk koruma sorunlarına ve hak ihlallerine maruz kalma riskleri daha yüksektir.  

UNICEF Türkiye Temsilciliği, çocuk koruma alanında ortaya çıkan çeşitli sorunlar nedeniyle geride bırakılma riski taşıyan kırılgan çocuk gruplarına odaklanmaktadır.

child protection/çocuk koruma
UNICEF/UN047851/Al-Issa

Çözüm

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kapsamlı çocuk refahı ve koruma politikalarının daha ileriye taşınması adına ciddi bir çaba  sarf etmektedir.

UNICEF ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer ulusal kurumlar arasında uzun yıllardır devam eden ortaklığın odak noktası, mülteci çocuklar da dâhil olmak üzere Türkiye’deki tüm çocuklara daha iyi hizmet sunmak amacıyla çocuk bakım ve adalet hizmetlerine ilişkin ulusal çocuk koruma sistemlerinin daha da güçlendirilmesidir.

Çalışmalarımız dört temel alana odaklanmaktadır: Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar için Çocuk Bakım Sistemlerinin İyileştirilmesi ile Çocuk Koruma Vaka Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi, Korunma İhtiyacı Bulunan Mülteci Çocukların Desteklenmesi, Çocuklar İçin Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Çocuk Yaşta Evliliklerin Ortadan Kaldırılması.