Çocuk işçiliği

UNICEF ve paydaşları; her çocuğun potansiyelini bütünüyle gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik çabaları desteklemeye devam ediyor.

UNICEF in Turkey works to end these harmful practices and ensure every child has the right to fulfil his or her potential.

Çocuk işçiliği, çocukların zihinsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkiler.   

Çocuk işçiler; ailelerinin geçimine katkıda bulunmak için, çok az bir ücret karşılığında, çoğu zaman tehlikeli koşullarda, saatlerce çalışırlar. Çalışma koşulları; bu çocukların okula gitmelerine, akranlarıyla vakit geçirmelerine, oyun oynamalarına ve boş zamanlarını değerlendirmelerine de engel olmaktadır.

Sahada yapılan gözlemler ve mevcut bilgiler; önemli sayıda çocuğun-mevsimsel tarım işlerinde, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde (ve sokaklarda- çalıştığına işaret etmektedir.

Tüm sektörlerde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, ulusal bir hedeftir. UNICEF, Türkiye’de kapasite geliştirmeyi de içeren çok sektörlü bir strateji aracılığıyla, Türk ve mülteci çocukların çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya çalışmakta, risk altındaki çocuklar ve ailelere yönelik hizmetleri, çocuk işçiliğine ilişkin veri ve bulgu toplanmasını ve savunu çalışmalarını desteklemektedir. Bu kapsamda, bakanlıklar, işveren kuruluşları, belediyeler ve diğer BM kuruluşları ile birlikte çalışmaktayız. 

Çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımız, 5 temel bileşene dayanmaktadır:

  • Çocuk işçi olarak çalıştığı veya risk altında olduğu belirlenen Türk vatandaşı veya sığınmacı çocuklar ve ailelerinin çocuk koruma, sosyal koruma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini artırmak;
  • Mesleki Teknik Eğitim ve çıraklık programlarının kapasitelerini ve güçlendirerek örgün eğitim yoluyla mesleki beceri kazanımı ve nitelikli istihdama geçişi artırmak;
  • Ulusal düzeyde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasından ve faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu kurumların kapasitelerinin güçlenmesine katkıda bulunmak;
  • Çocuk işçiliğini normalleştiren ve süreklilik kazandıran düşünce ve toplumsal önkabulleri değiştirmek; ve
  • Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik politika savunu çalışmalarının ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla bilgi ve kanıt üretmek.

 

Videoya sayfasında bağlan
UNICEF
The video focuses on a day in the life of Ibrahim, a 13 year old seasonal agricultural child worker from Sanliurfa.

Paydaşlıklar

UNICEF’in Türkiye’de çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için birlikte çalıştığı başlıca paydaşlar şunlardır:

  • Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurum ve kuruluşları,
  • Belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği gibi belediye birlikleri,
  • Özel sektör ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu gibi işveren örgütleri,   
  • Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ve Hayata Destek Derneği, 
  • Diğer uluslararası kalkınma kuruluşları ve ILO gibi BM kuruluşları.