Çocuk bakım sistemleri

UNICEF, ulusal çocuk bakım sistemine yönelik iyileştirmelerin artırılması için hükümetle işbirliği içinde çalışmaktadır.

In 2018, UNICEF and the MoFLSS collaborated on further improvements in the national child care system.

Türkiye’nin, çocuk koruma riskleri ve ihlallerini önlemek ve bunlara müdahale etmek üzere tasarlanmış sağlam bir mevzuat çerçevesi vardır ve bu alanda çok çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda, ailelerin koruyucu rollerinin güçlendirilmesi, ekonomik kalkınmanın arttırılması ve kronik hale gelmiş eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar hayata geçirilmiştir. Bunun yanı sıra ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için kurum bakımına son vermek ve aile yanında bakıma geçmeye yönelik alternatif bakım sistemleri de aşamalı olarak geliştirilmiştir.

Bakım hizmeti kapsamında sağlanan koruma hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve sosyal hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi için ciddi adımlar atılmıştır. Bu sayede, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesine ve bunlara müdahale edilmesine ve ayrıca yaygın olarak dışlanmış ve ötekileştirilmişgrupların sosyal hayata entegrasyonunu desteklemeye yönelik kapasite artırılmıştır.

UNICEF Türkiye, ulusal ve yerel çocuk koruma sistemlerini güçlendirmek için aşağıdaki alanlarda çalışmaktadır:

  • Bakım hizmeti kapsamında çocuk koruma hizmetlerinin tasarlanması ve sunulmasına yön vermek üzere mevzuat, politika ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulmasını desteklemek,
  • Mülteciler de dâhil olmak üzere en güç durumdaki ailelerin ve çocukların değerlendirilerek, gerektiğinde sosyal hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak için sosyal yardım hizmetlerinin kalitesini ve kapsamını arttırmak ve vaka yönetim sisteminin etkililiğini güçlendirmek,
  • En güç durumdaki grupların topluma dâhil edilmesini ve kalkınmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak için ilgili çocuk koruma kurumlarının sosyal hizmet kapasitesini genişletmek ve insan kaynakları kapasitelerini güçlendirmek,
  • Tüm çocukların aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla, aile yanında bakım hizmetleri başta olmak üzere, güç durumdaki Türk ve mülteci çocuklar için alternatif bakım hizmetlerini güçlendirmek ve kurum bakımına son vermek,
  • Okuldan ayrılma riski olan veya okuldan ayrılan Suriyeli ve diğer mülteci çocukların tespit edilerek değerlendirilmesi ve gerekirse destek hizmetlerine yönlendirilmesi için Şartlı Eğitim Yardımının  Çocuk Koruma bileşenini desteklemek;
  • İhtiyaç sahibi çocuklara yönelik temel ve ileri düzey psikososyal bakım hizmetleri sunmaya yönelik kapasitenin oluşturulmasında ilgili kamu kurumlarına destek sağlamak.