สถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานการณ์ฉุกเฉิน

น้ำท่วมใหญ่ 2554

H1N1

ภัยพิบัติสึนามิ

 

สถานการณ์ฉุกเฉิน

© UNICEF/NYHQ2010-0200/Shehzad Noorani

ยูนิเซฟดำเนินงานด้านสถานการณ์ฉุกเฉินมาโดยตลอด ทั้งที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ องค์การยูนิเซฟมีชื่อเมื่อแรกตั้งว่ากองทุนฉุกเฉินเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Emergency Fund) โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากจากวันนั้น แต่ภารกิจที่เป็นหัวใจของยูนิเซฟไม่เคยเปลี่ยน ถึงแม้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันจะซับซ้อนขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ยูนิเซฟยังคงยืนหยัดในภารกิจในการช่วยชีวิตเด็กและให้การคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อไป ทั้งในด้านสาธารณสุขและโภชนาการ น้ำและสุขาภิบาล การคุ้มครอง การศึกษาและเอชไอวี/เอดส์

ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน เด็กจะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อโรคภัยไข้เจ็บ ภาวะทุพโภชนาการและการใช้ความรุนแรง ยูนิเซฟดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ทั้งกับรัฐบาล หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติและประชาสังคม ซึ่งเป็นหัวใจของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพราะสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นช่วงเวลาที่สิทธิของเด็กมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากที่สุด


 

 

 

 

 

ข้อเท็จจริง

ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children