สนับสนุน ยูนิเซฟ

บัตรอวยพรและของขวัญ

ต้องการบริจาค!

 

ต้องการบริจาค!

© UNICEF Thailand/04/Rodraksa

ช่วยยูนิเซฟเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย

เกือบ 60 ปีแล้วที่องค์การยูนิเซฟได้ตั้งขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันยูนิเซฟยังคงทำงานต่อไปในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย เราให้ทุนและสนับสนุนโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491

ยูนิเซฟทำโครงการได้เพราะเงินบริจาค โครงการและความช่วยเหลือต่างๆ สำหรับเด็กในประเทศไทยนั้นจะเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ได้ขึ้นอยู่กับเงินบริจาคที่เราได้รับในประเทศ ทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้รับจากท่านไม่ว่าจากการซื้อ ส.ค.ส หรือสินค้าอื่นๆ ของยูนิเซฟ จะถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคได้ที่นี่ และกรุณาแฟกซ์กลับมาที่เบอร์ 02 281 6033 หรือส่งทางไปรษณีย์ที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ตู้ ป.ณ. 31 ปทจ. ดุสิต กทม. 10300 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 356 9299 หรืออีเมลล์ psfrbangkok@unicef.org

 

 

 

 

 

อ่านเรื่องราวของเด็ก ๆ

อ่านเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กๆ เพื่อดูว่าเงินบริจาคของท่านได้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างไร


ค้นหา

 Email this article

unite for children