สนับสนุน ยูนิเซฟ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

วิธีบริจาค

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

พันธมิตรภาคองค์กรธุรกิจ

ลงมือช่วยเหลือเด็ก

เครือข่ายสังคมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

 

ผู้บริจาคของยูนิเซฟ

"มาร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่เด็กๆ"

ร่วมให้โอกาสเด็กทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุด เหมือนกับที่หลาย ๆ ท่านได้เริ่มต้นแล้วกับยูนิเซฟ

ด้วยเงินบริจาคแบบต่อเนื่อง จะช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและสามารถวางแผนระยะยาวในการช่วยเหลือเด็ก ๆ  ช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนช่วยให้ยูนิเซฟสามารถผลักดันให้เกิดนโยบายและโครงการที่จำเป็น เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป  

  

  

 

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children