สนับสนุน ยูนิเซฟ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

วิธีบริจาค

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

พันธมิตรภาคองค์กรธุรกิจ

ลงมือช่วยเหลือเด็ก

เครือข่ายสังคมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

 

การบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน

F2F
© UNICEF Thailand
ตัวแทนระดมทุนของยูนิเซฟ

ตัวแทนระดมทุนของยูนิเซฟจะไปพบผู้บริจาคด้วยตนเองทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจให้บริจาคเงินแก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืนนำไปสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน

© UNICEF Thailand
ตัวแทนระดมทุนของยูนิเซฟ

พบกับบูธยูนิเซฟ

รายละเอียดสถานที่การจัดกิจกรรมระดมทุนของยูนิเซฟในเดือนนี้ มีดังนี้

รายชื่อตัวแทนระดมทุน

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children