สนับสนุน ยูนิเซฟ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

วิธีบริจาค

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

พันธมิตรภาคองค์กรธุรกิจ

ลงมือช่วยเหลือเด็ก

เครือข่ายสังคมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

 

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

เงินบริจาคของท่านนำความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตของเด็กๆ เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการของยูนิเซฟมาจากการบริจาคเพียงอย่างเดียว เราไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติแต่อย่างใด
ตัวอย่างการใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ เช่น ในปีพ.ศ. 2555  ร้อยละ 84 ของเงินทุก ๆ หนึ่งบาทที่ผู้บริจาคมอบให้แก่ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ถูกนำไปใช้สนับสนุนโครงการสำหรับเด็ก เงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16 นั้น นำไปใช้ในการระดมทุนเพิ่มเติมให้กับโครงการสำหรับเด็ก     

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children