สนับสนุน ยูนิเซฟ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

วิธีบริจาค

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

พันธมิตรภาคองค์กรธุรกิจ

ลงมือช่วยเหลือเด็ก

เครือข่ายสังคมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

 

วิธีบริจาค

© UNICEF Thailand/2008/M. Thomas

ยูนิเซฟเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของเรา  ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน หรือบริจาคเป็นครั้งคราวตามแต่ความประสงค์ของท่าน  ผู้สนใจสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. บริจาคผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ท่านสามารถบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและสะดวก และข้อมูลการบริจาคของท่าน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด

หากท่านไม่ประสงค์จะบริจาคด้วยวิธีออนไลน์ ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการบริจาค พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มฯ และส่งกลับมาที่ยูนิเซฟทางไปรษณีย์หรือโทรสารตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ  หรือส่งแบบฟอร์มฯ กลับมาทางอีเมล psfrbangkok@unicef.org  องค์การยูนิเซฟจะเก็บข้อมูลการบริจาคของท่านที่ปรากฏในแบบฟอร์มฯ เป็นความลับสูงสุด

2. บริจาคผ่านจดหมายทางไปรษณีย์
องค์การยูนิเซฟส่งจดหมายโดยตรงเพื่อระดมทุนทั้งจากผู้ที่เคยบริจาคให้แก่ยูนิเซฟและจากบุคคลทั่วไปเพื่อเชิญชวนให้เป็นผู้บริจาครายใหม่ของยูนิเซฟ  ในบางกรณี การส่งจดหมายระดมทุนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรภาคเอกชน โดยจดหมายระดมทุนมักใช้รูปแบบการร่วมกันเรียนเชิญลูกค้าหรือสมาชิกของบริษัทเอกชนเหล่านั้นเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนยูนิเซฟ

3. การบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน
ยูนิเซฟระดมทุนด้วยการส่งตัวแทนระดมทุนไปพบผู้บริจาคโดยตรงในพื้นที่ที่มีการสัญจรของบุคคลทั่วไป เช่น ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และระหว่างการจัดนิทรรศการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ด้วยวิธีการระดมทุนรูปแบบนี้ ตัวแทนจะเข้าพบและเชิญชวนผู้ที่สนใจบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือแบบทุก 6 เดือน ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด

วิธีการระดมทุนด้วยการเข้าพบผู้บริจาคโดยตรงนี้เป็นวิธีการที่องค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนาหลายแห่งทั่วโลกนิยมนำมาใช้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  แม้ว่ากิจกรรมลักษณะนี้จะเป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ในประเทศไทย แต่ผลการดำเนินการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยน้ำใจของผู้บริจาคชาวไทย  ช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถนำไปสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน  คลิ๊กที่นี่

4. การระดมทุนทางโทรศัพท์
การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ยูนิเซฟสำนักงานต่าง ๆ ทั่วโลกนำมาใช้ เพราะเป็นวิธีซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟ รวมทั้งช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรงหากท่านได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากตัวแทนระดมทุนของยูนิเซฟ ท่านสามารถทำการบริจาคได้ด้วยการแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค พร้อมให้ข้อมูลทั้งหมายเลขบัตรเครดิดและวันหมดอายุของบัตร  ทั้งนี้ ยูนิเซฟจะบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริจาคและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าคุณภาพการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้บริจาคมีมาตรฐานสูงที่สุด รวมทั้งท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 

ท่านสามารถติดต่อกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบชื่อและหมายเลขประจำตัวของตัวแทนระดมทุน


 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children