เรื่องราวของเด็กๆ

บทความ

วิดีโอ

เรื่องราวจากภาพถ่าย

 

เรื่องราวจากภาพถ่าย

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูภาพถ่าย

ห้องเรียนหย่อมบ้าน
“ห้องเรียนหย่อมบ้าน” เป็นโครงการด้านการศึกษาซึ่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาแก่เด็กๆ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพิ้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children