เรื่องราวของเด็กๆ

บทความ

วิดีโอ

เรื่องราวจากภาพถ่าย

 

เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2555

ปี พ.ศ.2555 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับยูนิเซฟและพันธมิตรในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แม้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนัก แต่ภารกิจเพื่อเด็กหลายอย่างก็ประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะการลดการตายในเด็ก

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children