การระดมทุนในประเทศและการสนับสนุนของภาคเอกชน

การระดมทุน

สนับสนุนเรา

 

การระดมทุน

© UNICEF-Thailand/2005/Mohan

การระดมทุน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาไม่กี่ประเทศ ที่สามารถระดมทุนภายในประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับในประเทศ จะถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆ สำหรับเด็กในประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา เราได้รับเงินบริจาคภายในประเทศรวมแล้วกว่า 14 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 490 ล้านบาท)

เงินบริจาคส่วนใหญ่มาจากบุคคลทั่วไปผู้ตระหนักว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่า เรายังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากบริษัทของไทย บริษัทข้ามชาติที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย และองค์กรเอกชนอื่นๆ

การหาทุนภายในประเทศอีกวิธีหนึ่ง คือ การจำหน่ายบัตรอวยพรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ร้านค้ายูนิเซฟกิฟต์ช็อป ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การยูนิเซฟ ถนนพระอาทิตย์ และบนชั้นสามของศูนย์การค้าสยามพารากอน (ส่วนบี) เมื่อปี พ.ศ. 2546 เราได้แนะนำ “กระดาษสา” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในโครงการแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีศิลปินไทยหลายท่านได้กรุณาอนุญาตให้องค์การยูนิเซฟนำผลงานมาจัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและปฏิทิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

รัฐบาลของประเทศที่มีรายได้สูงหลายประเทศ ให้การสนับสนุนโครงการขององค์การยูนิเซฟในประเทศไทย เราได้รับเงินบริจาคจากองค์กรเพื่อการพัฒนานานาชาติแห่งออสเตรเลีย (AusAID) รัฐบาลอิตาลี องค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนานานาชาติแห่งสวีเดน (Sida) และศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (US Center for Disease Control)

ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม องค์การยูนิเซฟมีคณะกรรมการพิเศษที่ทำงานเพื่อเด็กและให้ความช่วยเหลือในการระดมทุนเพื่อการดำเนินงานของเรา ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการองค์การยูนิเซฟแห่งชาติในประเทศต่างๆ คือ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

พันธมิตร

การพัฒนาภาคเอกชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการระดมทุนแต่เพียงอย่างเดียว ภาคธุรกิจเป็นพันธมิตรที่มีพลังและมีอิทธิพลในการสร้างกระแสเรื่องสิทธิเด็ก ตัวอย่างเช่น เราได้รับการสนับสนุนจากเอ็มทีวี (MTV) ซึ่งจัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ด้วยการจัดคอนเสิร์ตร่วมกับองค์การยูนิเซฟเนื่องในวันเอดส์โลกเป็นประจำทุกปี

ธุรกิจภาคเอกชนยังมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อชีวิตเด็ก เช่น การตั้งมาตรฐานขั้นต่ำสุดเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจในการที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก อีกทั้งภาคธุรกิจยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็ก เช่น การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพยุวสตรีขององค์การยูนิเซฟ (Youth Career Development Programme) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ และสร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่ยุวสตรีด้อยโอกาสที่เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศในเชิงการค้า

 

 

 

 

ข้อเท็จจริง

• การดำเนินงานขององค์การยูนิเซฟเกิดขึ้นได้เพราะความช่วยเหลือจากการบริจาค และเรายังคงต้องการความช่วยเหลือจากท่าน

• เงินบริจาคมาจาก รัฐบาล องค์กรเอกชน บริษัท และบุคคลทั่วไป

• เงินบริจาคนำไปใช้ในโครงการต่างๆขององค์การยูนิเซฟเพื่อเด็กในประเทศไทย

• เรามีผู้บริจาคในประเทศกว่า 100,000 ราย

• เราได้รับเงินบริจาค 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 80 ล้านบาท) ใน พ.ศ. 2547

ร้อยละ 90 ของเงินบริจาคมาจากบุคคลทั่วไป


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children