พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

องค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษา

เหล่านี้คือองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งจากหลายองค์กรที่ทำงานร่วมกับยูนิเซฟในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในประเทศไทย

Save the Children

สถาบันอิศรา

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children