พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจมีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยยูนิเซฟให้สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กได้ องค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นสามารถร่วมมือกับเราเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเด็กในประเทศไทยและทั่วโลกได้หลายวิธี เช่น

  • ช่วยรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เด็กต้องเผชิญ
  • สนับสนุนทรัพยากรของบริษัท และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมใหม่ๆ
  • ระดมความร่วมมือจากพนักงานของบริษัท ลูกค้าและผู้ถือหุ้น
  • กำหนดข้อปฎิบัติในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก
  • และร่วมเป็นผู้นำของภาคธุรกิจในการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ กรุณาติดต่อ
นาเซีย อิจาซ
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
โทร 02 356 9448 หรือ nijaz@unicef.org

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children