พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

บ. ดีแทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “ดีแทค” เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและปกป้องสิทธิเด็กในประเทศไทย ความร่วมมือและความช่วยเหลือของดีแทคจะเน้นที่การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านสิทธิเด็กในสังคมและภาคธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้ดีขึ้นด้วย ความร่วมมือหลักๆ ระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และดีแทค มีดังต่อไปนี้:

การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก (Child Friendly Business Practice – CRBP)

  • พัฒนานโยบายที่จะนำแนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กมาใช้ภายในองค์กรดีแทคและขยายไปยังคู่ค้า
  • ส่งเสริมความตระหนักเรื่องการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กในหมู่พนักงานของดีแทค และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำ CRBP ไปใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

การจดทะเบียนเกิด

  • สนับสนุนการทำข้อมูลสำรวจเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุของปัญหาการที่พ่อแม่ไม่ไปแจ้งเกิด และทำโครงการนำร่องในการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการจดทะเบียนเกิดและขั้นตอน ตลอดจนติดตามในกรณีที่เด็กไม่ได้รับการจดทะเบียนเกิด

โครงการ Best Start

  • จัดโครงการนำร่องในการใช้ SMS เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนการเกิดในกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุด ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีให้พ่อแม่

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children