พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

Friends of UNICEF

© UNICEF Thailand/2013/Athit Perawongmetha
คุณพอลล่า เทย์เลอร์ และคุณนิชคุณ หรเวชกุล "Friends of UNICEF" สองคนแรกของประเทศไทย

Friends of UNICEF เป็นโครงการริเริ่มขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการทำงานร่วมกับกลุ่มศิลปินและผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ เพื่อรณรงค์ให้สังคมเข้าใจในเรื่องสิทธิเด็ก ความร่วมมือดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบระยะสั้น ระยะยาว หรือเฉพาะโครงการบางโครงการ ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาและความมุ่งมั่นของบุคคลเหล่านั้น

บทบาทหน้าที่สำคัญของ Friends of UNICEF

• เป็นกระบอกเสียงแทนเด็กๆ เพื่อบอกให้สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก ตลอดจนปัญหาและความท้าทายต่างๆที่เด็กๆ ยังคงต้องเผชิญ

• ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ และยูนิเซฟ เช่น เยี่ยมโครงการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของยูนิเซฟ สื่อสารกับเด็กๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 

• เป็นตัวแทนเข้าร่วมในงานที่เกี่ยวกับยูนิเซฟ รวมถึงการระดมทุนต่างๆ

Friends of UNICEF สองท่านแรกของประเทศไทย

ในเดือนเมษายน 2556 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้แต่งตั้งผู้สนับสนุนงานของยูนิเซฟคนใหม่ คือ คุณพอลล่า เทย์เลอร์ และคุณนิชคุณ หรเวชกุล ในฐานะ "Friends of UNICEF" สองคนแรกของประเทศไทย โดยทั้งสองท่านจะช่วยสนับสนุนยูนิเซฟรณรงค์ด้านสิทธิเด็ก และปัญหาต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ และจะมีส่วนช่วยยูนิเซฟในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ  อีกด้วย

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคุณพอลล่า เทย์เลอร์ และคุณนิชคุณ หรเวชกุล และ ชมวิดีโอคลิปของคุณนิชคุณเยี่ยมเด็กๆ ในชุมชนศึกษานารี และคุณพอลล่าไปเชียงใหม่เพื่อรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children