พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

Friends of UNICEF

Friends of UNICEF
คุณพอลล่า เทย์เลอร์, คุณนิชคุณ หรเวชกุล, คุณวนิษา เรซ, คุณดาวิกา โฮร์เน่, คุณพชร จิราธิวัฒน์ และ คุณเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง "Friends of UNICEF"

‘Friends of UNICEF’ เป็นโครงการริเริ่มโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มศิลปินและผู้มีชื่อเสียงจากหลายวงการ เพื่อรณรงค์ให้สังคมเข้าใจในเรื่องสิทธิเด็กและระดมแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กต่อไป

บทบาทสำคัญของ Friends of UNICEF คือการเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กๆ เพื่อช่วยปลุกความสนใจของสาธารณชนให้รับรู้ถึงความต้องการของเด็กๆ ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชน และแสดงความห่วงใยและสนใจต่อปัญหาของเด็กอย่างจริงจัง Friends of UNICEF จะส่งเสียงแทนเด็กๆ ไปยังผู้มีอำนาจเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ พวกเขาจะต้องใช้ความสามารถ ใช้พลังเสียงและชื่อเสียงในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ยังคงต้องเผชิญ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับยูนิเซฟในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กทุกคนทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา การปกป้องคุ้มครอง และโอกาสที่เท่าเทียม

ในเดือนพฤษภาคม 2560 องค์การยูนิเซฟได้แต่งตั้ง Friends of UNICEF คนใหม่ ได้แก่ คุณวนิษา เรซ, คุณเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, คุณพชร จิราธิวัฒน์ และคุณดาวิกา โฮร์เน่ เพื่อช่วยยูนิเซฟรณรงค์ด้านสิทธิเด็ก และปัญหาต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนกว่าล้านคนในประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ และมีส่วนร่วมในการระดมทุนกับยูนิเซฟ โดยทั้ง 4 ท่านจะร่วมสบทบกับ Friends of UNICEF คนปัจจุบัน คือ คุณพอลล่า เทย์เลอร์ และ คุณนิชคุณ หรเวชกุล ซึ่งเป็น Friends of UNICEF มาตั้งแต่ปี 2556 ภารกิจแรกที่ Friends of UNICEF คนใหม่ทั้ง 4 ท่าน คือ การรับหน้าที่รณรงค์ในแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม หรือ #FightUnfair แคมเปญนี้จะสร้างความตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำที่เด็กในประเทศไทยต้องเผชิญ และเรียกร้องให้สังคมมีส่วนร่วมให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในชีวิต นอกจากนี้ Friends of UNICEF ยังร่วมกับยูนิเซฟรณรงค์ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสุขภาพดี และได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมทั้งมีส่วนร่วมกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

ติดตามงานและการลงพื้นที่ทำภารกิจของ Friends of UNICEF ได้ที่ www.unicef.or.th/fightunfair

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children