ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

ติดต่อเรา

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
19 ถ.พระอาทิตย์ บางลำภู เขตพระนคร กทม 10200
โทร: 02 356 9499
แฟกซ์: 02 281 6032

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อรลา จุลมณีโชติ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02 356 9499
ojulmanichoti@unicef.org   

ฝ่ายระดมทุน
โทร 02 356 9299 หรือ แฟกซ์ 02 356 9229
psfrbangkok@unicef.org  

ฝ่ายสารนิเทศ
อลิสแตร์ อิงกิ เกรทาร์สัน  
หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ
02 356 9481
agretarsson@unicef.org 

ณัฐฐา กีนะพันธ์ (งานสื่อมวลชน)
ผู้ช่วยฝ่ายสารนิเทศ
02 356 9478
nkeenapan@unicef.org

ผู้ช่วยฝ่ายสารนิเทศ
02 356 9491

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
โทร 02 356 9299

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children