ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

โปรดบริจาควันนี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ท่านสามารถบริจาคให้ยูนิเซฟได้ทั้งแบบรายครั้ง และแบบต่อเนื่องรายเดือน การได้รับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกเดือนช่วยให้ยูนิเซฟสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กได้อย่างไม่ขาดตอนและได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

การบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาค เงินบริจาคจะถูกหักเป็นรายเดือนผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตของท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ยูนิเซฟปฏิบัติตามแนวทางสากลในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้

ท่านสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66 2) 356 9299 หรืออีเมล unicefthailand@unicef.org หรือเฟซบุ๊ก UNICEF Thailand
นอกจากนี้ ท่านสามารถบริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชี องค์การยูนิเซฟ

  • ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงานก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
  • ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6
  • ธ.กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6
  • ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3

หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์มือถือ fax กลับมาที่ 02-356-9229 หรือ 02-281-6033 วงเล็บว่า “O0018”
 

โปรดบริจาควันนี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

องค์การยูนิเซฟทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ สิทธิดังกล่าวหมายถึง

  • สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย
  • สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
  • สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง - ให้รอดพ้นจากการทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ
  • สิทธิในการมีส่วนร่วม – ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ การพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง อย่างไรก็ตาม ความไม่เท่าเทียมกันยังคงปรากฎอย่างชัดเจน ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ได้ถูกส่งไปยังเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กยากจน เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กอพยพ เด็กผู้ลี้ภัย และเด็กพิการ เด็กเหล่านี้ยังคงขาดสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ที่พึงมีในการอยู่รอด และการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ

เงินทุนในการดำเนินงานของยูนิเซฟเพื่อเด็กในประเทศไทยล้วนมาจากเงินบริจาคที่ได้รับจากการระดมทุนในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะจากผู้บริจาครายบุคคล ยูนิเซฟประเทศไทยไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์การสหประชาชาติแต่อย่างใด เงินบริจาคจากท่านจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เงินทุกบาททุกสตางค์ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2016 ร้อยละ 84 ของเงินบริจาคถูกนำไปใช้ในโครงการเพื่อการช่วยเหลือเด็ก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16 ใช้ในกิจกรรมเพื่อการระดมทุน

หากท่านต้องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนเป็นเจ้าหน้าที่จากยูนิเซฟจริงหรือไม่ สามารถนำหมายเลขประจำตัวของเจ้าหน้าที่ระดมทุนมาตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของยูนิเซฟประเทศไทย หรือการบริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 19 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: (+66 2) 356 9299
โทรสาร: (+66 2) 356 9229 or (+66 2) 281 6033
อีเมล: unicefthailand@unicef.org
เฟซบุ๊ก: UNICEF Thailand

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children