ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

ตำแหน่งว่าง

© UNICEF Thailand/2005/Mohan

องค์การยูนิเซฟประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 30 คนที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงเทพ โดยทำงานในด้านการคุ้มครองเด็ก การศึกษา เอชไอวี/เอดส์ การวิเคราะห์นโยบาย การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น การสื่อสาร และการระดมทุน

นอกจากนี้องค์การยูนิเซฟยังมีสำนักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพ โดยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คนทำงานด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองเด็ก การศึกษา เอชไอวี/เอดส์ สุขภาพและโภชนาการ การมีส่วนร่วมของเยาวชน การระดมทุน ทรัพยากรบุคคล การเงิน และงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง
ดูตำแหน่งว่างโปรด คลิ๊กที่นี่

การสมัคร
ยูนิเซฟมีนโยบายและระเบียบการจ้างงานที่ให้โอกาสเท่าเทียมแก่ผู้สมัครทุกคน และยูนิเซฟจะรับใบสมัครในตำแหน่งที่ลงประกาศรับเท่านั้น โดยจะประกาศตามสื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เว็บไซต์ยูนิเซฟ ประเทศไทย
• หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
• Thai NGO website
• Devnetjob.org
• Reliefweb

ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมายปะหน้าพร้อมประวัติ (ภาษาอังกฤษ) และระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการได้รับไปที่  hrbangkok@unicef.org

อาสาสมัคร
โดยปกติองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยไม่มีนโยบายรับอาสาสมัคร ท่านที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครให้กับยูนิเซฟในประเทศอื่นๆ หรือให้กับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ สามารถสมัครได้ทาง United Nations Volunteers

การฝึกงาน
โดยปกติองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยมักไม่รับนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกงานในยูนิเซฟในประเทศอื่นๆ โปรดเข้าไปที่องค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่
 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children