ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

รายงานของต่างประเทศ

รายงานต่างๆ ขององค์การยูนิเซฟ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการทำงานเพื่อสิทธิของเด็กทุกคนทั่วโลก เนื่องด้วยเป็นข้อมูลที่ต่างมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้คนในสังคมที่ต้องการเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน

ต้องการดาวน์โหลดรายงานอื่นๆ ของยูนิเซฟ กรุณาเข้าไปที่ https://www.unicef.org/publications/

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children