ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟประกาศรับผลงานโทรทัศน์ชิงรางวัลสิทธิเด็กแห่งเอเชีย-แปซิฟิกประจำปี 2557

สหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ CASBAA และยูนิเซฟ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ ร่วมส่งผลงานเข้าชิงรางวัลสิทธิเด็กแห่งเอเชียแปซิฟิก สาขาโทรทัศน์ ประจำปี 2557 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดจะเป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก หรือรายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเด็กประเด็นใดก็ได้ โดยอาจเป็น
สารคดีที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์เกี่ยวกับเด็ก หรือละครที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก หรือการ์ตูนสร้างสรรค์ที่ให้สาระและความบันเทิง

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกอากาศระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 และมีกำหนดส่งภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกในเดือนตุลาคม 2557 ณ มาเก๊า

“รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการยกย่องสื่อโทรทัศน์ในเอเชียแปซิฟิกที่มีส่วนในการสร้างความตระหนักต่อสิทธิเด็ก” คริสโตเฟอร์ เด โบโน หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ องค์การยูนิเซฟประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าว “ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบที่ผ่านมาชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญหลายประเด็นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเด็ก ภาวะทุพโภชนาการ และแสดงให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์ให้ความสำคัญต่อสิทธิเด็กอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบ นี่เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของสื่อโทรทัศน์”

ท่านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด โปรดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.childrightsaward.org

หรือติดต่อ คุณกฤษฎา จิราธรรม์ องค์การยูนิเซฟประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 02 356 9249 หรือ  kjirathun@unicef.org

ผู้ชนะการประกวดในปีที่ผ่านมา ได้แก่
2556: ‘Reel Time: Bone Dry’, โดย GMA Network, ประเทศฟิลิปปินส์

2555: ‘I-Witness: Piggy Bank’, โดย GMA Network, ประเทศฟิลิปปินส์

2554: ‘Iori and Ibuki – Why We Were Born’, โดย Shizuoka Telecasting, ประเทศญี่ปุ่น

2553: ‘Let Them Touch the Sky’, โดย the Smile Foundation, ประเทศอินเดีย

2552: ‘All I Need’, โดย MTV EX

*********

เกี่ยวกับสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก
สหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ทำงานเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 เพื่อพัฒนางานวิทยุโทรทัศน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์กรดังกล่าวเปิดพื้นที่สำหรับการธำรงผลประโยชน์ร่วมกันในหมู่นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิทยุโทรทัศน์ระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัจจุบัน มีสมาชิกมากกว่า 260 คนใน 64 ประเทศ องค์กรดังกล่าวจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยุโทรทัศน์ และพัฒนาทักษะทางเทคนิคและการผลิตรายการแก่สมาชิก ได้แก่โครงการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กของสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก
www.abu.org.my

เกี่ยวกับ CASBAA
ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 CASBAA เป็นสมาคมด้านโทรทัศน์ดิจิตอล เนื้อหา รูปแบบ การโฆษณา และการผลิตวิดีโอในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจของ CASBAA คือการส่งเสริมการเจริญเติบโตของโทรทัศน์ดิจิตอล และเนื้อหาวิดีโอผ่านการให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเครือข่าย และการจัดกิจกรรม
www.casbaa.com

เกี่ยวกับยูนิเซฟ
ยูนิเซฟ หรือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ปัจจุบันยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนให้แก่เด็กรายใหญ่ที่สุดของโลก และกำลังปฎิบัติงานในกว่า 190 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ โภชนาการ การศึกษา ระบบน้ำและสุขาภิบาล การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง การถูกทำร้ายและการถูกแสวงประโยชน์ และเอชไอวี/เอดส์ เงินทุนทั้งหมดของยูนิเซฟได้มาจากการบริจาคจากบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจ องค์กรต่างๆ และรัฐบาล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
กฤษฎา จิราธรรม์ องค์การยูนิเซฟประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 02 356 9249 หรือ kjirathun@unicef.org

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children