ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟระดมทุน 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยเด็ก 59 ล้านคนที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การระดมทุนฉุกเฉินครั้งนี้ถือว่าเป็นจำนวนเงินสูงที่สุดในประวัติการณ์ โดยกว่า 40 % ของเงินทุนนี้จะนำไปช่วยเด็กในซีเรียและภูมิภาคดังกล่าว

เจนีวา 21 กุมภาพันธ์ 2557 – ยูนิเซฟระดมทุนเกือบ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมประจำปี 2557 แก่ผู้คนกว่า 85 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นเด็ก 59 ล้านคน ที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ใน 50 ประเทศ

“ผมเพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนทางตอนใต้ของประเทศซูดาน ความขัดแย้งอันเลวร้ายที่นั่นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กหลายล้านคน เด็กกว่า 400,000 คนและครอบครัวต้องย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อหลบภัย และกว่า 3.2 ล้านคนกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การเตรียมความช่วยเหลือและการให้บริการที่จำเป็นถือเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้น เราจึงต้องระดมทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้น” นายเทด ชัยบาน ผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินของยูนิเซฟกล่าว

“เด็กในประเทศซูดานใต้เป็นหนึ่งในเด็กหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและประเทศซีเรีย ในขณะที่พาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ให้ความสนใจกับวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อน แต่ก็ยังมีสถานการณ์ที่สิ้นหวังอีกหลายสถานการณ์ที่ต้องการเงินสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เร่งด่วน ซึ่งรวมถึงในประเทศ อัฟกานิสถาน โคลัมเบีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พม่า โซมาเลีย เยเมน และประเทศอื่นๆ ความจำเป็นเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนของยูนิเซฟในครั้งนี้” นายชัยบานกล่าว

การระดมทุนปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพื่อเด็กประจำปี 2557 ของยูนิเซฟชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในทุกๆ วันที่เด็กผู้อยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์มนุษยธรรมต้องเผชิญ ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อความอยู่รอดของเด็กเหล่านั้น และผลลัพธ์ที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด

สำหรับในประเทศซีเรียและภูมิภาคย่อย ยูนิเซฟขอระดมทุนจำนวน 835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจัดส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น วัคซีน น้ำสะอาดและสุขอนามัย การศึกษาและการป้องกันภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการสร้างเอกภาพในสังคม และทักษะการสร้างสันติภาพซึ่งจำเป็นต่อการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน

“เด็กถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอและเปราะบางที่สุดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พวกเขาต้องเผชิญกับความรุนแรง การถูกแสวงประโยชน์ ความเจ็บป่วย และการไม่ได้รับการดูแล” นายชัยบานกล่าว “แต่เมื่อความช่วยเหลือไปถึง พวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้ ยูนิเซฟได้ร่วมกับพันธมิตรในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์มนุษยธรรมต่างๆ เช่น ภาวะทุพโภชนาการในซาเฮล การขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยในเยเมน อหิวาตกโรคในเฮติ การทำร้ายเด็กที่เพิ่มขึ้นในอัฟกานิสถาน และภัยแล้งในแองโกลา”

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของยูนิเซฟและพันธมิตรในการจัดการกับความขัดแย้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต ผ่านการพัฒนาระบบป้องกันภัยแห่งชาติและการสร้างความเข็มแข็งในหมู่เด็กและชุมชน

การบริจาคทุนผ่านการระดมทุนประจำปี 2557 นี้จะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถดำเนินงานที่ค้างจากปี 2556 ต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น งานของยูนิเซฟได้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้

• เด็กจำนวน 24.5 ล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
• ประชากรเกือบ 20 ล้านคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด น้ำเพื่อการประกอบอาหารและการชำระร่างกาย
• เด็กจำนวน 2.7 ล้านคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ
• เด็กจำนวน 1.9 ล้านได้รับการรักษาให้หายจากภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรง
• เด็กจำนวน 935,000 คนได้รับความช่วยเหลือด้านจิตวิทยา

อย่างไรก็ตาม การขาดเงินทุนสำหรับความช่วยเหลือในประเทศต่างๆ เช่น แองโกลา เอริเธีย เลโซโท และมาดากัสการ์ กอปรกับการไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ความไม่มั่นคง และสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในการให้ความช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้คนในประเทศเหล่านั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือได้ดีเท่าที่ควร

ยูนิเซฟจึงต้องการเงินทุนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ว่าจะนำไปใช้เฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งหรือสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเงินทุนนี้จะทำให้ยูนิเซฟสามารถนำความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ขาดเงินทุนหรือที่ซึ่งความต้องการมีมากที่สุด นอกจากนี้ เงินทุนนี้จะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถเสนอทางออกมิติใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และบูรณาการโครงการฟื้นฟูเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรง ซึ่งในหลายกรณีมีผลกระทบต่อหลายประเทศในเวลาเดียวกัน

ท่านสามารถศึกษาการระดมปฏิบัติการเพื่อเด็กประจำปี 2557 ของยูนิเซฟ และข้อมูลประเทศที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.unicef.org/appeals

เกี่ยวกับยูนิเซฟ
ยูนิเซฟปกป้องสิทธิและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน พวกเราและภาคีทำงานใน 190 ประเทศและดินแดนต่างๆ เพื่อดำเนินปณิธานของพวกเราให้มีผลในทางปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดและเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆทั่วโลก
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและการดำเนินการของยูนิเซฟได้ที่ www.unicef.org

ติดต่อยูนิเซฟ
มารีซี เมอคาโด  ยูนิเซฟ ณ เจนีวา   โทร +4122-909-5716 โทรศัพท์เคลื่อนที่ +4179-756-7703 mmercade@unicef.org

แพทริค แม็กคอร์มิค  ยูนิเซฟ ณ เจนีวา  โทร +4122-909-5713 โทรศัพท์เคลื่อนที่ +4179-303-0541 pmccormick@unicef.org

เคนท์ เพจ  ยูนิเซฟ ณ นิวยอร์ก  โทร 1-212-326-7605 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-917-302-1735 kpage@unicef.orh

เคท โดโนวาน  ยูนิเซฟ ณ นิวยอร์ก  โทร 1-212-326-7452 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-917-378-2128 kdonovan@unicef.org

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children