ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟเปิดตัวโครงการ “Power of the Little” เพื่อระดมเงินช่วยเหลือเด็กยากจน

กรุงเทพฯ 2 มกราคม 2557 – วันนี้องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ เปิดตัวโครงการ “Power of the Little” เพื่อระดมทุนจากสาธารณชนในการช่วยเหลือเด็กประมาณ 2.5 ล้านคนในประเทศไทยที่ยังมีชีวิตอยู่กับความยากจน

ในการนี้ ยูนิเซฟได้ออกสปอตความยาว 30 วินาทีผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีนักแสดงเด็กชื่อดัง คือ เด็กชายอชิรวิชช์ เดชปรอท หรือ น้องปลาวาฬ มาร่วมเชิญชวนให้ผู้คนช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กละน้อยเพียงแค่ 25 บาทผ่าน SMS เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กๆ ผู้ยากไร้
 
“แม้ประเทศไทยจะพัฒนาไปมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่เด็กทุกคนในประเทศไม่ได้รับประโยชน์นั้นอย่างเท่าเทียมกัน” นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว “ยังมีเด็กถึง 2.5 ล้านคนในประเทศไทยที่ยังคงมีชีวิตอยู่ภายใต้เส้นความยากจน และเด็กๆ เหล่านี้ไม่ได้รับโภชนาการ การดูแล การศึกษาและการปกป้องคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ เหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคในการที่พวกเขาจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ”

นายพิชัยกล่าวเสริมว่ายูนิเซฟทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะได้รับการดูแลและการปกป้องคุ้มครองที่เหมาะสม และเชิญชวนให้ประชาชนไทยร่วมมือกับยูนิเซฟในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้ร่วมกัน  

ต้องการบริจาค โปรดพิมพ์คำว่า UNICEF และส่ง SMS มาที่  4712225 (ข้อความละ 25 บาทต่อครั้ง) หรือไปที่ www.powerofthelittle.com

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 02 356 9230 หรือ hsricharatchanya@unicef.org
ธวนี ชนเห็นชอบ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 02 356 9240 หรือ dchonhenchob@unicef.org

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children