ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF รณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก

12 ธันวาคม 2556 - นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ อนุบาลที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. เพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะในช่วง  6 ปีแรกของชีวิตนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเด็ก เนื่องจากสมองพัฒนาสูงสุดในช่วงนี้

นิชคุณได้ใช้เวลากับเด็กๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่โรงเรียน โดยได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างกับเด็กๆ อย่างสนุกสนานและเป็นกันเองเช่น วาดรูป ระบายสี พิมพ์มือเป็นสีธงชาติ และทำสร้อยมาลัย

“เด็กตั้งแต่ 3-6 ขวบต้องการไม่ใช่แค่เรียนรู้เกี่ยวกับว่าอ่านหนังสือยังไง เขียนยังไง หรือต้องพูดยังไง แต่เด็กๆ ต้องการทักษะทางร่างกาย เช่น ออกกำลัง หรือในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ ควรจะใช้จินตนาการของเขาเพื่อสร้างผลงาน และให้สมองได้ออกกำลังกายไปด้วย” นิชคุณกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสถานการร์เด็กและสตรีในประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ พบว่า มีเด็กอายุ 3 ปีเพียงร้อยละ 85 เท่านั้นที่ได้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงร้อยละ 24 จาก 8,276 แห่งที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆเป็นหนึ่งในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 11 แห่งที่นำเอา "สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี" มาใช้ สมรรถนะนี้จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐม­วัยแห่งชาติ โดยยูนิเซฟเป็นหน่วยงานที่ผลักดันให้ริเริ่มและให้การสนับสนุน โดยถือเป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่และครูในการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงอายุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมตามวัยของเด็กในด้านต่างๆ ว่าเด็กสามารถทำอะไรได้บ้างในแต่ละช่วงอายุ

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children