ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยชีวิตทารกหลังเกิดภัยพิบัติ

หน่วยงานองค์การสหประชาชาติเน้นความสำคัญของการสนับสนุนแม่ในการให้นมแม่ในพื้นที่ประสบภัย

กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 28 พฤศจิกายน 2556 – วันนี้ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการให้นมแม่กับทารกเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยและเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นของเด็กๆ

เป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีทารกประมาณ 12,000 คน ที่จะคลอดในพื้นที่ประสบภัยพายุหนักที่สุดที่จะต้องได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวในเดือนนี้ ซึ่งนมแม่จะช่วยป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตทารกได้ ก่อนเกิดภัยพิบัติ หนึ่งในสามของทารกที่คลอดในพื้นที่ดังกล่าวและมีอายุต่ำกว่า 6 เดือนได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว และเด็กอย่างน้อยเก้าในสิบคนได้รับนมแม่เป็นบางส่วน ส่วนบรรดาแม่ที่ให้นมบุตรอย่างน้อยเป็นบางครั้งต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนไปให้นมแม่เพียงอย่างเดียว

“การจ่ายแจกและใช้นมผงเลี้ยงทารกอย่างไม่มีการควบคุมในสถานการณ์เร่งด่วนซึ่งมีปัญหาเรื่องความสะอาดของน้ำและสุขอนามัยอย่างรุนแรงเช่นนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอันตรายมาก การสนับสนุนการให้นมแม่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำได้เพื่อปกป้องทารกในพื้นที่ซึ่งประสบภัยพิบัติในฟิลิปปินส์” พ.ญ. จูลี่ย์ ฮอลล์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศฟิลิปปินส์ กล่าว

ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการให้นมแม่ในฐานะมาตรการช่วยชีวิตทารกทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นประสบภัย

“ด้วยความสนับสนุนที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปรึกษาหรือแม่คนอื่นก็ตาม แม่ที่กำลังให้นมบุตรอยู่บ้างแล้วจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ภายในเวลาไม่กี่วันด้วยการให้นมบุตรบ่อยขึ้นเท่านั้น” โทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศฟิลิปปินส์ กล่าว

ในช่วงสถานการณ์เร่งด่วนต่างๆ อัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนการเสียชีวิตในทารกและเด็กจะมีมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ทั้งหมด เด็กยิ่งอายุน้อยเท่าไรก็ยิ่งมีความเสี่ยงขึ้นเท่านั้น ทารกอายุต่ำกว่าหกเดือนจึงมีความเปราะบางที่สุด เด็กที่ดื่มนมผงสำหรับเลี้ยงทารกซึ่งชงด้วยน้ำปนเปื้อนเชื้อโรคหรือดื่มนมจากขวดและจุกนมที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้ออาจป่วยหนักด้วยโรคท้องร่วงและเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

การเลี้ยงทารกด้วยนมผงในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะใช้เป็นวิธีการสุดท้ายเมื่อมีการพิจารณาหาหนทางอื่นที่ปลอดภัยกว่า เช่น การช่วยให้แม่สามารถกลับมาให้นมบุตรอีกครั้ง หาแม่นม หรือจัดหานมแม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากธนาคารนมแม่เรียบร้อยแล้ว

มีทารกอายุต่ำกว่าหกเดือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้จำนวนไม่มาก คือประมาณ 6,600 คน ที่ไม่ได้รับนมแม่เลย ควรมีการค้นหาเด็กๆ กลุ่มนี้อย่างรีบด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือค้นหาวิธีให้นมที่ปลอดภัยที่สุด

ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมเงินทุน วางแผนและดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในฟิลิปปินส์ ช่วยกันหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตอันไม่จำเป็นของทารกด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมนมแม่ ขอให้ผู้นำชุมชนช่วยกันติดตามสถานการณ์และรายงานทันทีหากมีการบริจาคสิ่งของใดๆ ที่จะเป็นปัญหากับการให้นมแม่

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children