ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

เจ้าหญิงมาทิลด์แห่งเบลเยี่ยมเสด็จเยี่ยมเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2556  – วันนี้เจ้าหญิงมาทิลด์แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเสด็จเยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ซึ่งเป็นบ้านพักชั่วคราวภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ความคุ้มครองแก่สตรีและเด็กหญิงหลายร้อยคนผู้ตกเป็นเหยื่อการทารุณกรรม การแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์
 
เจ้าหญิงมาทิลด์เสด็จเยือนประเทศไทยพร้อมพระสวามี เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และคณะผู้แทนเศรษฐกิจเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างไทยและเบลเยี่ยม

ในระหว่างการเสด็จเยี่ยมบ้านเกร็ดตระการ เจ้าหญิงมาทิลด์ ซึ่งทรงเป็นประธานกิตติมศักด์ของคณะกรรมการแห่งชาติประเทศเบลเยี่ยมเพื่อการระดมทุนเพื่อยูนิเซฟ และเป็นตัวแทนพิเศษของยูนิเซฟในเรื่องเด็ก และของยูเอ็นเอดส์ในเรื่อง เอชไอวี เอดส์มาเป็นเวลาหลายปี ได้ทรงรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการค้าเด็กและปัญหาสังคมอื่นๆ ที่กระทบต่อสตรีและเด็กในประเทศไทย เจ้าหญิงมาทิลด์ทรงพบปะกับบรรดาเด็กหญิงจากประเทศพม่า  กัมพูชา และลาวซึ่งตกเป็นเหยื่อการทารุณร่างกายและทางเพศ การถูกบังคับใช้แรงงาน ขอทาน และการขายบริการทางเพศ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์และข้าราชการระดับสูงตามเสด็จในครั้งนี้

ปัจจุบัน บ้านเกร็ดตระการเป็นที่พักพิงสำหรับเด็กหญิง 244 คน และสตรี 19 คน ซึ่งเกือบครึ่งมาจากประเทศลาว พม่า และกัมพูชา โดยเด็กหญิงส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ในระหว่างการเสด็จเยือนบ้านเกร็ดตระการ เจ้าหญิงมาทิลด์ทรงเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรีและเด็กหญิง ได้แก่ การสานตะกร้า งานศิลปะและหัตถกรรม การตัดเย็บและการนวดแผนไทย นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังให้บริการทางการแพทย์และการเยียวยาทางจิตใจ รวมถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผู้ค้ามนุษย์ และยังมีโครงการกลับคืนสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงที่ถูกค้าให้กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

องค์การยูนิเซฟได้ให้ความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อพัฒนาบริการของบ้านเกร็ดตระการระหว่างพ.ศ. 2546-2554 โดยกิจกรรมหนึ่งในนั้นคือการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดในพ.ศ 2548 ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  นอกจากนี้ยูนิเซฟยังได้สนับสนุนองค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน  ให้จัดการศึกษานอกระบบและกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กที่ศูนย์ฯ ระหว่างพ.ศ 2553-2554  อีกด้วย

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่เจ้าหญิงมาทิลด์เสด็จเยี่ยมบ้านเกร็ดตระการ หลังจากการเสด็จเยี่ยมครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2544 ซึ่งเจ้าหญิงได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบริการด้านต่างๆ ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ณัฐฐา กีนะพันธ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 02 356 9478 or 086 616 7555 หรือ nkeenapan@unicef.org

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children