ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

โลกของฉัน

กรุงเทพฯ 12 กุมภาพันธ์ 2556 - โลกของฉัน คือการจัดทำแบบสำรวจสำหรับประชาชนทั่วโลก นำโดยสหประชาชาติและองค์กรพันธมิตร โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชน เพื่อให้บรรดาผู้นำต่างๆระดับโลก ได้ตระหนักว่า โลกแบบใดที่พวกเราต้องการ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการกำหนดวาระใหม่ในการพัฒนาระดับโลก

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โลกของฉัน ได้ โดยเข้าไปที่ http://www.myworld2015.org/?lang=th

โลกของฉัน จะขอให้ผู้เข้าร่วมการสำรวจ ระบุประเด็นที่ตนคิดว่าจะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากที่สุด 6 ประเด็นจากทั้งหมด 16 ตัวเลือก ด้วยวิธีทางอินเตอร์เน็ตและวิธีอื่นๆที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต ตัวเลือกทั้ง 16 นี้มาจากประเด็นสำคัญต่างๆที่คนผู้ยากไร้ได้แสดงความเห็นไว้ในแบบสำรวจความคิดเห็นและงานวิจัยที่มีการรวบรวมไว้แล้ว ตัวเลือกเหล่านี้ครอบคุลมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ตลอดจนประเด็นความยั่งยืน ความมั่นคง ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอีกด้วย

จากบัดนี้จนถึงปี พ.ศ. 2558 เราต้องการให้ประชาชนจำนวนมากที่สุด และจากหลากหลายประเทศที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มาเข้าร่วมการสำรวจ โลกของฉัน ซึ่งหมายถึง ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกภูมิหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนยากจนและชุมชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ในเบื้องต้น ผลการสำรวจจะถูกส่งไปยัง คณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงแห่งเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558 ก่อนหน้าการประชุมที่จะมีขึ้น ที่มอนโรเวีย บาหลี และนิวยอร์ค และจะถูกนำไปรวมอยู่ในรายงานและข้อเสนอแนะฉบับสมบูรณ์ เพื่อวางกรอบแผนงานการพัฒนาวาระใหม่ในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2556

หลังจากนั้น การสำรวจ โลกของฉัน จะยังคงรวบรวมเสียงสะท้อนจากประชาชนไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 โดยจะนำเสนอผลที่ได้แก่เลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำต่างๆระดับโลก เพื่อเตรียมกำหนดวาระการพัฒนาครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2558

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children