ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

วันเอดส์โลก

นิวยอร์ค วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 – วันนี้ ยูนิเซฟกล่าวว่า แม้ปัจจุบันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีใหม่ในเด็กจะลดลง แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายในการให้คนรุ่นใหม่ปลอดเชื้อเอดส์นั้นจำต้องให้การรักษาหญิงตั้งครรภ์และเด็กซึ่งมีเชื้อเอชไอวีมากขึ้น

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีใหม่ในเด็กทั่วโลกลดลงร้อยละ 24 คือลดจากเดิม 430,000 รายในปี 2552 เหลือ 330,000 รายในปี 2554

นอกจากนี้ จากข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554 พบว่ามีเด็กที่ได้รับยาต้านไวรัสมากกว่าปี 2553 ถึง 100,000 คน

อย่างไรก็ตาม มีเด็กและหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่าหนึ่งในสามที่ได้รับการรักษา ทั้งนี้เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 54 ของผู้ใหญ่ซึ่งได้รับการรักษา

"การที่ผู้ใหญ่ได้รับการรักษามากกว่าเด็กถึงสองเท่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง" กรรมการบริหารของยูนิเซฟ นายแอนโทนี เลคกล่าว "คำจำกัดความของ "คนรุ่นใหม่ปลอดเชื้อเอดส์" นั้นหมายถึงการป้องกันการติดเชื้อในเด็กที่ยังมีอายุน้อยที่สุด รวมทั้งในผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางมากที่สุด เราต้องให้ความช่วยเหลือคุณแม่และเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีให้มากกว่านี้เพื่อมิให้คนเหล่านี้เป็นโรคเอดส์ นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มจำนวนหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ได้รับการตรวจหาเชื้อและได้รับการรักษาตั้งแต่ช่วงผดุงครรภ์และด้วยการใช้โครงการด้านสุขภาพของเด็ก"

การรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้หญิงนั้นมีชีวิตอยู่รอดและมีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น หากแต่ยังช่วยป้องกันมิให้เด็กทารกได้รับเชื้อเอชไอวีในระหว่างที่ยังอยู่ในครรภ์ ระหว่างการคลอด รวมทั้งขณะที่อยู่ในช่วงที่ได้รับน้ำนมจากแม่ นอกจากนี้ การรักษายังช่วยป้องกันมิให้เกิดการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์จากหญิงที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีไปยังคู่ที่ยังมิได้ติดเชื้อ

การดำเนินงานเพื่อยุติการติดเชื้อใหม่ในเด็กภายในปี 2558 รวมทั้งการให้หญิงผู้เป็นแม่มีชีวิตรอดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของยูนิเซฟเพื่อความอยู่รอดของเด็ก โดยพันธกิจดังกล่าวมีการดำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลกภายใต้แนวคิด "A Promise Renewed" 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children