ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ร่วมกันสร้างอนาคตของเด็กๆ ผ่านโครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา 2012

กรุงเทพฯ: (16 พ.ย. 2555) - IKEA ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)  เปิดตัวโครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา โดยตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ถึง 12 มกราคม 2556 ตุ๊กตาผ้าและหุ่นมือที่ IKEA ขายได้ทุกตัว มูลนิธิ IKEA Foundation จะบริจาค 1 ยูโรสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา ของยูนิเซฟและ Save the Children ในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมว่าตุ๊กตาผ้าตัวเล็กๆสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ด้านการศึกษาแก่เด็กทั่วโลกได้อย่างไรจากภาคผนวก)

ความร่วมมือพิเศษๆในประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทย IKEA ประเทศไทย ยูนิเซฟ และ Save the Children ได้ถือโอกาสนี้จัดโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ลูกค้า IKEA ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “เติมความสุขคูณสองให้เด็กไทย (Twice the Joy-Share your Toy)” ผ่านการซื้อตุ๊กตาผ้าเพื่อช่วยเหลือเด็กในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

“เราอยากให้ลูกค้าที่มาซื้อตุ๊กตาให้ลูกๆ หลานๆ ของพวกเขา ที่ IKEA บางนา ได้แบ่งปันความสุขผ่านการบริจาคตุ๊กตาอีกตัวแก่เด็กคนอื่นๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย” เอเดลไวส์ ซีลาน ผู้อำนวยการโครงการข้ามพรมแดนระดับภูมิภาค Save the Children ในประเทศไทย ประเทศไทย กล่าว

ซีลาน กล่าวอีกว่า “ตุ๊กตาผ้าเหมาะสำหรับการกอด และมอบความอบอุ่น ความรู้สึกปลอดภัย ความสบายให้เด็กๆ และยังใช้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมทางการศึกษาอีกมากมาย”

พิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในชายแดนใต้ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน “จากการสำรวจของเราพบว่า เด็กๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาสอย่างยิ่ง จังหวัดชายแดนใต้คือพื้นที่หนึ่งที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย สถานการณ์ของเด็กๆ ที่นั่นมีหลายประเด็นที่น่าเป็นห่วง อย่างอัตราการเข้าเรียนของเด็กในกลุ่มครอบครัวที่ยากจนที่สุดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ”

โครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษาดำเนินงานโดยยูนิเซฟ Save the Children และ IKEA ตั้งแต่ปี 2003 โดยตุ๊กตาที่ขายได้ใน IKEA สโตร์ทั่วโลก มูลนิธิ IKEA Foundation ได้บริจาคเงินให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในชุมชนต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก

“โครงการระดับโลกนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของเด็กๆ อย่างแท้จริง และยังรวมถึงการสร้างอนาคตให้เด็กๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย หลังจากที่เราเปิดสโตร์ในประเทศไทย และเราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับสากลที่มีสำนักงานในประเทศไทย พวกเราคิดว่าคงจะดีหากขยายความร่วมมือระดับสากลมาสู่ไทย” ลาร์ช สเวนสัน ผู้จัดการฝ่ายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนส่วนภูมิภาค อิคาโน่ ประเทศไทย จำกัด กล่าว

สเวนสัน กล่าวอีกว่า  “สำหรับตุ๊กตาผ้าทุกตัวที่ลูกค้าซื้อแล้วบริจาคในกล่องให้เด็กๆ ในภาคใต้ IKEA จะสมทบตุ๊กตาผ้าอีกหนึ่งตัว พวกเราจะดำเนินงานร่วมกันทั้งยูนิเซฟ Save the Children และ IKEA รวมทั้งลูกค้าในประเทศไทย มันเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นว่าองค์กรระดับสากลสามารถให้ความช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นได้อย่างไร  ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรของเราอย่างยูนิเซฟ และ Save the Children ตุ๊กตาจะถูกส่งไปยังโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ผ่านตุ๊กตาที่ทุกคนบริจาค”

###

UNICEF
ยูนิเซฟ หรือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2491ปัจจุบันยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนให้แก่เด็กรายใหญ่ที่สุดของโลก และกำลังปฎิบัติงานในกว่า 190 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ โภชนาการ การศึกษา ระบบน้ำและสุขาภิบาล การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง การถูกทำร้ายและการถูกแสวงประโยชน์ และเอชไอวี/เอดส์ เงินทุนทั้งหมดของยูนิเซฟได้มาจากการบริจาคจากบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจ องค์กรต่างๆ และรัฐบาล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟในประเทศไทยโปรดเข้าไปที่ www.unicef.or.th
หรือ Facebook: unicefthailand และ Twitter: unicef_thailand

Save the Children
Save the Children (องค์การช่วยเหลือเด็ก) เป็นองค์กรอิสระสำหรับเด็กชั้นนำของโลก จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เพื่อเด็กทุกคนในโลกได้รับสิทธิในการอยู่รอด ได้รับการปกป้อง พัฒนา และมีส่วนร่วมในสังคม พันธกิจของ Save the Children คือสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนช่วยเด็กๆให้ได้รับการดูแลที่ดีอย่างทันทีทันใดและเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Save the Children ในประเทศไทยโปรดเข้าไปที่
http://savethechildrenthprogramme.wordpress.com/
หรือ Facebook: Save the Children Programme in Thailand และ Twitter: @scinthailandpg

มูลนิธิ IKEA
มูลนิธิ IKEA มุ่งพัฒนาโอกาสของเด็กและเยาวชนในประเทศกำลังพัฒนา โดยมอบความช่วยเหลือผ่านโครงการระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ทางมูลนิธิได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อนำวิธีการใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานสี่ประการของเด็กๆ อันได้แก่ ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม การมีวัยเด็กที่ดี การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และรายได้ครอบครัวที่ยั่งยืน ปัจจุบัน โครงการได้มอบ
ความช่วยเหลือให้แก่ เด็กๆ แล้ว กว่า 100 ล้านคน สององค์กรภาคีที่ร่วมมือกับมูลนิธิ IKEA ได้แก่ องค์การ UNICEF และมูลนิธิ Save the Children โดย IKEA นับเป็นองค์กรระดับโลกที่มอบเงินบริจาคให้แก่ทั้ง 2 องค์กรมากที่สุด ผ่านมูลนิธิ IKEA

อิงวาร์ คัมพราดผู้ก่อตั้ง IKEA กล่าวว่า “เราอยากช่วยให้ผู้คนช่วยเหลือตัวเองได้ให้พวกเขามีชีวิตประจำวันและอนาคตที่ดีขึ้น ด้วยการเปลี่ยนวงจรความยากจนให้เป็นวงจรแห่งความมั่งคั่ง”

ข้อมูลเพิ่มเติม :
www.ikeafoundation.org
www.facebook.com/IKEAFoundation
blog.ikeafoundation.org 

IKEA Thailand
สำหรับทุกคน บ้านเป็นที่ที่สำคัญที่สุดในโลก บ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวแสนสบายสำหรับครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันและสำหรับเพื่อนฝูงที่จะมาพบปะสังสรรค์กัน และเป็นที่ที่ลูกรักของคุณจะเติบโตขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผลิตภัณฑ์ของ IKEA ทำให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่น่าอยู่ เป็นสถานที่ที่คุณใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี1943  ในประเทศสวีเดน IKEA ได้นำเสนอเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่มีรูปแบบหลากหลาย ดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า ในราคาที่ผู้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ ปัจจุบัน IKEA มีมากกว่า 334 สาขา ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ณัฐฐา กีนะพันธ์     โทรศัพท์: +662- 356-9478
อีเมล: nkeenapan@unicef.org    โทรสาร: +662-281-6032

Save the Children ประเทศไทย
ธรรมฉัตร ไกรฤทธิ์    โทรศัพท์: +662-684-1286-88 ext. 215
อีเมล: thammachat@savethechildren.or.th  โทรสาร: +662- 684-1289

IKEA ประเทศไทย
ธิษณา วาทีสาธกกิจ   โทรศัพท์  : +662-708-7999 ext. 7301
อีเมล: tissana.wa@ikano.asia    โทรสาร: +662-108-1012

เกรลิ่ง ประเทศไทย
กรบงกช คัชมาตย์   โทรศัพท์: +662-635-7152

อีเมล: kornbongkoj@grayling.com   โทรสาร: +662-635-7155

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children