ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

แถลงการณ์ร่วมระหว่างยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก

10 สิงหาคม 2555
เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีลำดับที่ 16 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม มาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการทำการตลาดและการโฆษณานมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกมีความยินดีที่คณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้มี “มาตรการในการกำกับและควบคุมการตลาดและโฆษณานมสำหรับทารกและเด็กเล็ก"

กิจกรรมทางการตลาดและการสนับสนุนการใช้นมผงและอาหารทดแทนนมแม่ชนิดอื่นๆ เพื่อเลี้ยงทารกและเด็กเล็กแทนนมแม่ในสถานบริการสาธารณสุขอย่างไร้จรรยาบรรณเป็นการบ่อนทำลายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีซึ่งน่าจะช่วยหยุดยั้งการกระทำเช่นนั้นได้เป็นสิ่งควรชื่นชม และเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่จะมุ่งไปสู่การเริ่มต้นของชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

พิชญะ ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

มัวรีน เบอร์มิงแฮม ผู้แทน องค์การอนามัยโลกประเทศไทย

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children