ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ข้อแนะนำ 10 ประการในการดูแลครรภ์ให้ว่าที่คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย

© UNICEF Thailand/2008/Perawongmetha

กรุงเทพฯ 6 สิงหาคม 2555 - เนื่องในโอกาสวันแม่ที่จะถึงนี้ ยูนิเซฟขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชาวไทยทุกคนในการระลึกถึงพระคุณแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูฟูมฟักเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

เนื่องจากการตั้งครรภ์แต่ละครั้งเป็นเรื่องสำคัญ ว่าที่คุณแม่จึงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงเพื่อการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย เหล่านี้คือข้อแนะนำ 10 ประการในการดูแลครรภ์ให้ว่าที่คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย

การที่ว่าที่คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ที่มีทักษะความชำนาญและมีความทุ่มเท ตลอดจนระบบการรักษาสุขภาวะที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ อีกทั้งความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชนในการให้การดูแล

01. ควรให้การศึกษาและข้อมูลที่สำคัญแก่หญิงวัยรุ่นเพื่อให้ทราบถึงภาวะการตั้งครรภ์และความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงไวรัสเอชไอวีเมื่อหญิงวัยรุ่นนั้นเริ่มมีเพศสัมพันธ์

02. หากผู้หญิงได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอก่อนที่จะตั้งครรภ์ ก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นในภายหลังต่อทั้งผู้เป็นแม่และเด็กเมื่อหญิงนั้นตั้งครรภ์

03. หญิงมีครรภ์ทุกคนควรได้เข้ารับบริการด้านการฝากครรภ์อย่างน้อยสี่ครั้งเพื่อให้ครรภ์ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี

04. หญิงมีครรภ์และครอบครัวควรรู้วิธีสังเกตสัญญาณคลอด และสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการคลอด รวมทั้งต้องกำหนดแผนในการรับมือหากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

05. หญิงมีครรภ์ทุกคนควรมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำคลอดคอยช่วยระหว่างคลอดบุตร

06. การดูแลหลังคลอดจะช่วยลดความเสี่ยงของแม่และลูกมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งยังช่วยให้เด็กแรกคลอดมีสุขภาพแข็งแรง

07. การกระทำด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากหญิงมีครรภ์ การกระทำด้วยความรุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งลูก การคลอดก่อนกำหนดและการที่เด็กแรกคลอดนั้นมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

08. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลล์ การใช้สารเสพติดและการเผชิญกับมลภาวะต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ รวมถึงตัวอ่อนในครรภ์ เด็กทารกและเด็กอ่อน

09. หญิงมีครรภ์และหญิงที่มีลูกอ่อนควรได้รับความคุ้มครองในที่ทำงานเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัย และควรได้รับอนุญาตให้สามารถให้นมลูกโดยตรงจากอก หรือบีบน้ำนมเพื่อเก็บไว้ในขวดเพื่อให้นมลูกต่อไปได้

10. หญิงมีครรภ์หรือหญิงที่มีลูกอ่อนควรมีสิทธิได้รับการดูแลและได้รับการเคารพสิทธิจากเจ้าหน้าที่สุขอนามัยที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่มีความเฉพาะด้านวัฒนธรรม

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children