ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับคุณแม่ในประเทศไทย

© UNICEF Thaland/2008/Peramongmetha

กรุงเทพฯ 6 สิงหาคม 2555 - เนื่องในโอกาสวันแม่ที่จะถึงนี้ ยูนิเซฟขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชาวไทยทุกคนในการระลึกถึงพระคุณแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูฟูมฟักเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ศึกษาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณแม่ในประเทศไทย

คุณรู้ไหม

  • ในประเทศไทยซึ่งมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำที่สุดในเอเชียและต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลก มีทารกเพียงร้อยละ 5.4 เท่านั้นที่ได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้หญิงสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้มากขึ้น และกลยุทธ์ทางการตลาดของตลาดนมผงสำหรับเลี้ยงทารกและเด็กเล็ก
  • อายุของแม่ที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ คือ ระหว่างอายุ อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี และแม่ไม่ควรตั้งครรภ์เกิน ๔ ครั้ง
  • สำหรับประเทศไทย โดยเฉลี่ยผู้หญิงเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอด วันละ ๑-๒ คน  มีแม่และเด็กจำนวนมากเจ็บป่วยรุนแรงถึงพิการ จากสาเหตุส่วนใหญ่ที่ป้องกันได้
  • ในประเทศไทยมีทารก ๑ ใน ๑๐ ที่เกิดจากแม่วัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี โดย ๑ ใน ๕ จะเกิดจากแม่ที่ไม่พร้อม หรือไม่ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์ และ แม่วัยรุ่นจะให้กำเนิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเป็น ๒.๘ เท่าของแม่วัยผู้ใหญ่อายุ ๒๐-๓๔ ปี
  • ในประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 60-70 ที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสมองของทารก ไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่อยู่ในครรภ์มารดาและในวัยเด็ก การขาดสารไอโอดีนแม้เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) ของทารกลดลงถึง 13.5 จุด หรืออาจส่งผลให้เกิดโรคเอ๋อ ซึ่งถือเป็นความผิดปกติร้ายแรงทางสติปัญญาของเด็กแรกเกิด

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children