ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

แสนสิริจับมือยูนิเซฟชู “สิทธิในการเล่น” ด้วยแคมเปญ Social Network “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง”

กรุงทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2555 – บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญบนเครือข่ายออนไลน์ที่ชื่อ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” หรือ Let’s Play Together เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนมีโอกาสได้เล่นกีฬาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆ

แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง “สิทธิในการเล่นของเด็ก” ในหมู่คนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆและเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิในการเล่นอย่างง่ายๆ เพียงแค่เข้าร่วมเล่นและออกแบบเสื้อกีฬาออนไลน์ผ่านช่องทางหลักคือ www.letsplaytogether.com หรือ www.facebook.com/unicefthailand

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าแคมเปญ Let’s Play Together นี้ถือเป็นการต่อยอดโครงการ Sansiri Academy ซึ่งเปิดสอนฟุตบอลฟรีให้แก่เด็กและเยาวชนไทยโดยโค้ชที่มีชื่อเสียง  เพื่อสนับสนุนให้ เด็กที่รักในกีฬาฟุตบอลมีโอกาสได้เรียนรู้หลักสูตรกีฬาฟุตบอลจากโค้ชที่ได้รับ License ซึ่งจะเป็นทักษะที่อยู่กับตัวเด็กต่อไป

“จากการร่วมงานกับยูนิเซฟในปีที่ผ่านมา เราพบว่าแสนสิริเป็นภาคเอกชนที่ส่งเสริมสิทธิเด็กในด้านต่างๆ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกโครงการก่อสร้างของแสนสิริ และการสนับสนุนกฎหมายเกลือเสริมไอโอดีนผ่านโครงการ IODINE PLEASE ในเครือข่ายออนไลน์ เราจึงอยากต่อยอดการสร้างเครือข่ายออนไลน์เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กด้านอื่นๆ เช่น สิทธิในการเล่นและเรียนรู้ เราต้องการให้เด็กในโรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกลได้มีอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการของพวกเขา” นายเศรษฐากล่าว

นายโทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าวว่าเด็กๆ มีสิทธิที่จะเรียนรู้และเล่นสนุก ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก การเล่นจะช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์และสังคม แต่ปัจจุบันเด็กจำนวนมากกลับขาดพื้นที่ในการเล่นตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โทร 02 356 9478 หรือ 086 616 7555 หรือ nkeenapan@unicef.org
คุณภิญญาพัชญ์  ห่วงนาค บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โทร 02 201 3536 หรือ pinyapat@sansiri.com

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children