ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

2 ปีหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ยังมีความท้าทายอีกมากสำหรับเด็กๆ ในเฮติ

ปอร์โตแปงซ์ 9 มกราคม 2555 – วันนี้องค์การยูนิเซฟได้นำเสนอรายงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าในเวลาสองปีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงในประเทศเฮติ สถานการณ์ของเด็กๆ ในประเทศพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ และยังมีความท้าทายอีกมาก

รายงานชี้ให้เห็นว่ามีกระบวนการเยียวยาและความก้าวหน้าเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา สาธารณสุข โภชนาการ และการคุ้มครองเด็ก

ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือเด็กกว่า 750,000 คนให้กลับไปเข้าโรงเรียน และได้สร้างโรงเรียน 193 แห่งที่มีโครงสร้างปลอดภัยหากเกิดแผ่นดินไหวซึ่งขณะนี้รองรับเด็กประมาณ 80,000 คน และยังได้จัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 520 แห่งสำหรับเด็กกว่า 120,000 คน  นอกจากนี้ได้ช่วยชีวิตเด็กขาดสารอาหารกว่า 15,000 คน ตลอดจนช่วยให้ชุมชน 95 แห่งจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสุขอนามัยในท้องถิ่น

ก้าวหนึ่งที่สำคัญในด้านการคุ้มครองเด็กก็คือ รัฐบาลแห่งเฮติได้พัฒนาการทำงานเพื่อเด็กที่อยู่ในสถานดูแลเด็ก โดยก่อนเกิดแผ่นดินไหว รัฐบาลไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเด็กที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลเด็กเหล่านั้น หรือแม้แต่ข้อมูลว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน แต่ปัจจุบันด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ รัฐบาลได้มีการจัดทำสมุดรายชื่อเด็กในสถานดูแลเด็กต่างๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ทำการประเมินสถานดูแลเด็กไปแล้วกว่าครึ่งของจำนวนทั้งหมด 650 แห่ง และมีการลงทะเบียนเด็กกว่า 13,400 คน (จากจำนวนทั้งหมด 50,000 คนที่ได้รับการดูแลที่บ้าน) รัฐบาลยังได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ก พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและพ่อแม่บุญธรรมอีกด้วย

“มีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาเด็กอยู่ทั่วไป แต่ยังมีความท้าทายอีกมาก เช่น โครงสร้างธรรมาภิบาลของเฮติยังไม่ดีพอ” คุณฟรังซัวส์ กรูลู-แอ็คเคอร์มันส์ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟในเฮติกล่าว “เฮติยังอ่อนแอเอยู่มาก ถูกรุมเร้าด้วยความยากจนเรื้อรังและความด้อยพัฒนา โครงสร้างที่อ่อนแอทำให้เด็กๆ เสี่ยงต่อความสะเทือนใจและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างรุนแรง”

รายงานกล่าวว่าเด็กๆ อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 4,316,000 คนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการพัฒนาหรือได้รับการปกคุ้มครอง แม้พวกเขาจะได้เริ่มต้นปี 2012 ด้วยรัฐบาลใหม่ที่รอคอยกันมานานและงบประมาณแห่งชาติ แต่เด็กๆ ก็ยังต้องได้รับผลกระทบจากความท้าทายหลายประการ ประชาชนกว่า 500,000 คนยังต้องอาศัยอยู่ในสถานพักพิงกว่า 800 แห่งทั่วพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งร้อยละ 77 ไม่มีบ้านให้กลับไปอาศัย นอกจากนี้ยังเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคเนื่องจากแผ่นดินไหว ก่อให้เกิดภาระและปัญหาต่อโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการต่างๆ ซึ่งมีน้อยมากอยู่แล้ว

“ประเทศนี้ต้องการความสนับสนุนอย่างจริงจังในการเอาชนะความท้าทายที่ยังคงมีอยู่” คุณกรูลู-แอ็คเคอร์มันส์กล่าว “ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวมีมากกว่าครั้งไหนๆ ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ แต่การระดมทรัพยากรเพื่อการช่วยเหลือก็ดียอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน” เธอกล่าวเสริม “เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาส ที่จะนำเฮติไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่จะพลิกความเสื่อมเสียและการจัดการที่ผิดพลาดในช่วงหลายสิบปีให้กลับมาดีได้”

ปีนี้เป็นปีสุดท้ายสำหรับ “โครงการเปลี่ยนแปลง” ที่ยูนิเซฟสนับสนุน โดยยูนิเซฟจะยังคงทำโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสร้างเสริมสถาบัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั้งที่เป็นปัญหาฉับพลันและปัญหาเรื้อรังซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก อย่างไรก็ตามยังขาดเงินทุนสนับสนุนอยู่ ยูนิเซฟกำลังระดมทุน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปี 2012 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงผ่านทางโครงการหลัก 5 โครงการ ประกอบไปด้วยสาธารณสุข โภชนาการ น้ำและสุขอนามัย การศึกษา และการคุ้มครองเด็ก นอกจากนั้นยังต้องใช้เงินทุนอีก 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในระยะยาวต่อไปในอนาคต

ยูนิเซฟกล่าวว่า การคุ้มครองเด็กๆ ให้ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงและได้เรียนรู้เป็นเป้าหมายร่วมกันระหว่างพ่อแม่ ครู ภาคส่วนธุรกิจและสังคม องค์กรทางศาสนาตลอดจนรัฐบาลใหม่ พันธมิตรจากหลายด้านกำลังร่วมมือกันสร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตลอดจนสร้างแรงผลักดันเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีอย่างยั่งยืนของเด็กๆ ในเฮติ

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children