ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟจัดส่งอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กเกือบ 100,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

© UNICEF Thailand/2011/Perawongmetha
ครูที่โรงเรียนวัดเกาะหงษ์ในจังหวัดนครสวรรค์กำลังเปิด “โรงเรียนในกล่อง” ซึ่งบรรจุอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆได้เริ่มเรียนได้ทันที

กรุงเทพฯ 6 ธันวาคม 2554  – ในขณะที่โรงเรียนได้เริ่มทยอยเปิดภาคเรียนแล้ว องค์การยูนิเซฟได้จัดส่ง “โรงเรียนในกล่อง” (school in a box) ซึ่งบรรจุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นให้แก่นักเรียนเกือบ 100,000 คนในโรงเรียนกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำท่วม เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีแม้ว่าโรงเรียนกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม

ทั้งนี้“โรงเรียนในกล่อง” แต่ละกล่องจะบรรจุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ชอล์ค และแผนที่  โดยทั้งหมด 2,500 ชุด จะถูกทยอยแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ จำนวน 1,341 แห่ง ใน 39 จังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น อยุธยา นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ร้อยเอ็ด โดยผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละจังหวัด ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 200  คนและตั้งอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างห่างไกลและยากจน

“วัตถุประสงค์ของ ‘โรงเรียนในกล่อง’ ก็คือการช่วยให้เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนได้เลยแม้ว่าโรงเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็ตาม” โทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว “การที่เด็กๆ ได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นปกติได้เร็วขึ้น” โฮซูมิกล่าว

ณ ขณะนี้ ภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเลวร้ายที่สุดในรอบ 50 ปีของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนประมาณ 4.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเด็กกว่า 1.3  ล้านคน โดยในขณะนี้บางพื้นที่ใน  13 จังหวัดยังคงประสบภัยน้ำท่วม

“โรงเรียนในกล่อง” ถือเป็นหนึ่งในงานของยูนิเซฟในการให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะภัยพิบัติหรือสงคราม เมื่อปีที่แล้วยูนิเซฟได้ส่ง “โรงเรียนในกล่อง” ให้แก่เด็กๆ ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติและที่ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศปากีสถาน

สำหรับวิกฤติน้ำท่วมในประเทศไทยครั้งนี้ ยูนิเซฟได้ตั้งงบประมาณจำนวน 37 ล้านบาท (1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบภัยทั้งในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด จนถึงปัจจุบันนอกเหนือจาก “โรงเรียนในกล่อง” แล้ว ยูนิเซฟได้จัดสิ่งของและความช่วยเหลืออื่นๆ แก่เด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยดังต่อไปนี้
• แจกจ่ายเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย เช่น สบู่ คลอรีนทำน้ำสะอาด เจลล้างมือและถุงขยะกว่า  350,000 ชิ้นเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
• แจกจ่ายแผ่นพับ 320,000 ชุด เพื่อนำเสนอวิธีการง่ายๆ สำหรับครอบครัวในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของเด็กในสถานการณ์น้ำท่วม
• แจกจ่ายมุ้งกันยุงจำนวน 20,000 หลัง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ จากยุง
• จัดทำสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ 3 ชิ้นเกี่ยวกับวิธีง่ายๆ ในการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวและส่วนรวมในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด
• สนับสนุนการจัดตั้ง ‘พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก’ ในศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย 40 แห่ง เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เด็กได้เล่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการบรรเทาความเครียดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็ก
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และอาสาสมัครในศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและแนวทางในการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุ้มครองเด็ก และปกป้องเด็กจากการพลัดหลง การถูกทำร้าย และการถูกแสวงประโยชน์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ณัฐฐา กีนะพันธ์ องค์การยูนิเซฟ nkeenapan@unicef.org  086 616 7555
มาร์ค โธมัส องค์การยูนิเซฟ  mthomas@unicef.org  081 172 9902

เกี่ยวกับยูนิเซฟ
องค์การยูนิเซฟ หรือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2491ปัจจุบันยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนให้แก่เด็กรายใหญ่ที่สุดของโลก และกำลังปฎิบัติงานในกว่า 191 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ โภชนาการ การศึกษา ระบบน้ำและสุขาภิบาล การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง การถูกทำร้ายและการถูกแสวงประโยชน์ และเอชไอวี/เอดส์ เงินทุนทั้งหมดของยูนิเซฟได้มาจากการบริจาคจากบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจ องค์กรต่างๆ และรัฐบาล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟโปรดเข้าไปที่ www.unicef.or.th
หรือ Facebook: unicefthailand และ Twitter: unicef_thailand

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children