ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟจัดเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยกว่า 300,000 ชิ้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2554 – องค์การยูนิเซฟได้จัดเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยกว่า 300,000 ชิ้น ได้แก่ สบู่ก้อน สบู่เหลว เจลล้างมือ คลอรีนทำน้ำสะอาด และถุงขยะให้แก่ผู้ประสบภับน้ำท่วมเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้จะถูกส่งไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยโดยผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยคลอรีนทำน้ำสะอาด 27,000 ขวดได้ส่งไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  ซึ่งแต่ละขวดช่วยทำน้ำสะอาดได้ 2,000 ลิตร ในขณะที่สบู่เหลวอีก 7,000 ขวดจะถูกส่งไปในวันนี้  และภายในสัปดาห์หน้ายูนิเซฟจะส่งมอบสบู่ก้อนอีก 200,000 ก้อน และคลอรีนทำน้ำสะอาดอีก 33,000 ขวด

ขณะนี้ยูนิเซฟได้ตั้งงบประมาณประมาณ 37 ล้านบาท (1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบภัยทั้งในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด  โดยแบ่งเป็นความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพสุขอนามัย การคุ้มครองเด็กและการศึกษา  ทั้งนี้ยูนิเซฟได้ส่งจดหมายถึงผู้บริจาคในประเทศไทยเมื่อต้นสัปดาห์นี้เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการดังกล่าว

“สุขภาพและสุขอนามัยเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับน้ำท่วมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม” โทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว  “ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีรายงานเกี่ยวกับโรคระบาด แต่น้ำสกปรกอาจทำให้เกิดโรคระบาดที่มากับน้ำ ซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดได้โดยการรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือบ่อยๆ

ในขณะนี้ภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเลวร้ายที่สุดในรอบ 50 ปีได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเด็กกว่า 800,000 คน โดยตอนนี้หลายพื้นที่ใน 24 จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครกำลังประสบกับภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรง

โฮซูมิกล่าวว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วง จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ 533 คน โดยเป็นเด็กถึง 77 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชายซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำ

“เด็กจำนวนมากยังคงอาศัยอยู่ในบ้านที่ล้อมรอบด้วยน้ำ ทำให้เด็กมักจะเล่นน้ำเพราะไม่มีอะไรทำและไม่มีที่อื่นๆ ให้เล่น” โฮซูมิกล่าว “นอกจากนี้เด็กไทยจำนวนมากว่ายน้ำไม่เป็นทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะจมน้ำ"

ยูนิเซฟได้ผลิตแผ่นพับเพื่อนำเสนอวิธีการง่ายๆ สำหรับครอบครัวในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของเด็กในช่วงน้ำท่วม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดกับเด็ก โดยแผ่นพับอีก 300,000 ชุดจะถูกแจกจ่ายไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยภายในสัปดาห์หน้าโดยผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นอกจากนี้ยูนิเซฟได้สนับสนุนการจัดตั้ง “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ในศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยขนาดใหญ่ 40แห่ง เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เด็กได้เล่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการบรรเทาความเครียดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็ก และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์พักพิงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเด็กเพื่อป้องกันการพลัดหลง และการคุ้มครองเด็กจากอันตรายและการแสวงประโยชน์ด้วย

ในขณะที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในบางจังหวัด ยูนิเซฟมีแผนที่จะส่ง “โรงเรียนในกล่อง” (school in a box) ไปยังโรงเรียนอย่างน้อย 1,000 แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำท่วม โดยแต่ละกล่องจะบรรจุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับครูและนักเรียน เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีในที่ชั่วคราวในขณะที่โรงเรียนกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม

“การที่เด็กๆ ได้กลับไปเรียนอย่างเร็วที่สุดจะช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นปกติ และยูนิเซฟกำลังทำงานเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว” โฮซูมิกล่าว

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
มาร์ค โธมัส mthomas@unicef.org, 081 172 9902
ณัฐฐา กีนะพันธ์ nkeenapan@unicef.org, 086 616 7555

 

 

 

 

วิธีการบริจาค

บริจาคออนไลน์

แบบฟอร์มการบริจาค ส่งกลับมาทางแฟกซ์ อีเมล์หรือไปรษณีย์


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children